ХИДРО ХИКС - БЪЛГАРИЯ ООД - Вижте още

ХИДРО ХИКС - БЪЛГАРИЯ ООД

Производствената гама на компанията HYDRO-X A/S е ориентирана към химикали за почистване и защита на котелни, отоплителни, охладителни и климатични инсталации от корозия, накипи и биообраствания. ХИДРО-ХИКС - химикал за обработка на котлова и мрежова вода.
ХИДРО ХИКС - БЪЛГАРИЯ ООДХИДРО ХИКС - БЪЛГАРИЯ ООДХИДРО ХИКС - БЪЛГАРИЯ ООДХИДРО ХИКС - БЪЛГАРИЯ ООД


За нас

Фирма “Хидро-Хикс-България” ООД е създадена 1991 г. и е единствен оторизиран представител за България на водещите датски компании в сферата на индустриалната водообработка HYDRO-X A/S и SILHORKO-EUROWATER A/S, с изградена дистрибуторска мрежа в страната.

“Хидро-Хикс-България” ООД e сертифицирана от TQCSI International Pty Ltd. със сертификати ISO 9001:2008 “Управление на качеството и услугите” и ISO 14001:2008 “Контрол на аспектите на околната среда”.

Фирма “Хидро-Хикс-България” ООД извършва внос, доставка, шеф-монтаж, пълна инженерингова и консултантска дейност, сервиз и обучение в областта на водообработката за енергийния сектор и промишлеността.Химикали за обработка на вода :

ХИДРО ХИКС - БЪЛГАРИЯ ООД
 • Комплексни антиоксиданти и корекционни химикали за парни котли, генератори и топлофикационни системи
 • Антикорозионни и антинакипни инхибитори за охладителни и отоплителни инсталации
 • Инхибитори на твърдост и отложения
 • Алгициди и дезинфектанти
 • Почистване на накип

Промишлени инсталации за обработка на вода :

ХИДРО ХИКС - БЪЛГАРИЯ ООД
 • Водообработващи инсталации с напорни филтри
 • Водообработващи инсталации за деминерализация
 • Водообработващи инсталации за филтруване
 • Деаератори
 • Филтри с активен въглен
 • Водообработващи инсталации за селективен йонен обмен
 • Електродейнизация EDI
 • Омекотителни инсталации
 • Водообработващи инсталации с обратна осмоза (RO-инсталации)
 • Декаборнизатори
 • Дозиращи помпи
 • Водообработващи UV инсталации
 • Нанофилтрация
 • Комплексна инсталация за обратна осмоза
 • Микс-бед (полишер) инсталация


Битови инсталации за обработка на вода :

ХИДРО ХИКС - БЪЛГАРИЯ ООД
 • Автоматични водобработващи инсталации за омекотяване на водата
 • UV системи за дезинфекция на водата
 • Филтри с центробежно, механично пречистване
 • Битови системи за обратна осмозаДозиращо и контролно оборудване :

ХИДРО ХИКС - БЪЛГАРИЯ ООД
 • Дозиращи помпи
 • Автоматични системи за измерване
 • Контролери
 • Водомери за студена и гореща вода


Чиста таблетирана сол (натриев хлорид) :

ХИДРО ХИКС - БЪЛГАРИЯ ООД
Изключително чиста таблетирана сол (натриев хлорид), с най-високо качество, произведена съгласно Европейски стандарт ЕN-973. Използва се за регенерация на омекотителни водообработващи инсталации.

 • Съдържание на натриев хлорид (NaCl) – 99,90%
 • Съдържание на влага – 0,05%

Опаковки:

 • 25 кг. полиетиленови чували.
 • Палети по 1225 кг.


Тестово и измервателно оборудване :

ХИДРО ХИКС - БЪЛГАРИЯ ООД
Уреди и системи за измерване различни параметри и контрол на качеството. Най-новите технологии, измервателни подходи и прибори, предназначени за измерване на съответствие с определени цели за качествен контрол на всеки клиент.

Измервателни уреди:
 • Икономични джобни прибори
 • Висок клас джобни прибори MARTINI
 • Портативни водоустойчиви прибори MARTINI
 • Професионални лабораторни уреди
 • Мини Фотометри
 • Портативни Професионални Фотометри MARTINI
 • Реагенти за Фотометри
 • Аксесоари
 • Калибратори
 
 
Уреди по параметри:
 • рН-метри
 • TDS-метри (Солесъдържание)
 • Кондуктометри (Електропроводимост)
 • ORP-метри
 • Оксиметри
 • Термометри
 • NaCl (Натриев хлорид)
 • Хлор
 • Амоняк
 • Фосфати
 • Желязо
4.6 9