Общинска администрация Драгоман - Вижте още

Общинска администрация Драгоман

Драгоман е град в Западна България. Той се намира в Софийска област и е в близост до градовете Сливница, Годеч и Трън. Градът е административен център на Община Драгоман. През 1900 г. Драгоман, който е част от община Калотина, има 582 жители. През 1905 г. населението му възлиза на 599

Общинска администрация ДрагоманДрагоман е град в Западна България. Той се намира в Софийска област и е в близост до градовете Сливница, Годеч и Трън. Градът е административен център на Община Драгоман.

През 1900 г. Драгоман, който е част от община Калотина, има 582 жители. През 1905 г. населението му възлиза на 599 души. Общият брой жители на гр. Драгоман днес е 3501, от които 1737 са жени. По националност — българи.

География

Драгоман се намира на 36 км северозападно от град София и на 15 км. от държавната граница с Република Сърбия. Градът е разположен в малко високопланинско поле в подножието на Чепън (част от планинският масив на Стара планина), намиращо се в западната част на Софийската котловина, която придружава от юг Стара планина и минава на запад от София през Алдомировското и Сливнишкото поле.

Туризъм и забележителности

Мемориал на загиналите съветски пилоти по време на Втората световна война
Международен фолклорен фестивал „Нишавски хоровод“
Мемориал на загиналите съветски пилоти по време на Втората световна война
На територията на града не съществува изградена туристическа инфраструктура.

Благодарение на доброволци от Сдружение за дива природа — Балкани има изградено опознавателно мостче, водещо до укритие за наблюдение на птиците, населяващи Драгоманското блато.

Любителите на екстремни спортове могат да се качат на парапланер на Чепън, едно от най-подходящите места за този вид спорт. В село Калотина има база за риболов с 8 легла.

Чуждестранни инвеститори

В началото на 2005 г. в Драгоман отвори врати “ДФ България” – предприятие за производство и преработка на перфорирана ламарина до комплексни модули и готови за монтаж компоненти. То е 100 %-ово дъщерно дружество на Dillinger Fabrik gelochter Bleche GmbH, Германия. Производствените възможности на предприятието обхващат: пресоване, изтегляне, щанцоване, рязане с вибрационни ножици, валцуване, изправяне, огъване, рязане, кантоване, обрязване на израстъци, заваряване (WIG, MIG, MAG, поточково и непрекъснато), галванична повърхностна обработка, прахово покритие. Главната цел на предприятието в гр. Драгоман е да предлага на своите клиенти от Източна Европа висококачествени продукти на изгодни цени.

На територията на град Драгоман се изгражда “Цех за крайна обработка, монтаж и опаковка на мебелен обков и други стоки за бита”- “Хилгруп”- с инвеститор - Джузепе Мотта-Италия.

Финанси

ДрагоманНа територията на общината функционират клонове на ТБ “Уникредит Булбанк” АД и “Банка ДСК” ЕАД. В сградата на митница Калотина и Митническо бюро са открити офиси на ТБ “Булбанк” клон “Аксаков”. В тях са съсредоточени дейности по разплащане и обслужване на депозити на граждани и фирми. Широко застъпена е кредитната дейност, като се прердлагат различни по срок и видове кредити за граждани и частни земеделски производители.

Като част от планинска България, Драгоманският район има характерния й климат. Средната годишна температура на въздуха е около 8 градуса по Целзий. За това спомагат оголените пространства на карстовия терен, които през зимата изстудяват, а през лятото не спират теченията от почти постоянно духащите ветрове.

Средната надморска височина на гр. Драгоман е 722,40 м. На областта Бурел е 765 мн. в. Най-ниската надморска височина в общината е при с. Калотина, около 495 м н. в. Най-ниската точка е нулата на рейката на река Нишава — 488,66 м, а най-високата е връх Петровски кръст — 1206 м н.в.

Почви

Почвената покривка е разнообразна. Най-типични почви са смолниците, които са богати на хумус. Върху ниските речни тераси са развити алувиално – ливадните и алувиално – блатните почви. Над тях по ниските планински стъпала ливадно – канелените почви, а по билните заравнености и планински склонове – деградирани кафяви и канелени горски почви.

В цялата област е развита почвената ерозия, поради което на много места почвите са измити и пейзажът навява униние с образувалите се урви, сипеи, срутища и суходолия.

Води

Река Бурелска води началото си от потоците и кладенчетата около с. Брусник. Получава води от Озарановска река, Радуловска река, Бахалино – Камбелевска река, която събира водите от чешмите и кладенците в с. Ярловци и с. Чуковезер, Чорулски поток, извора при “Банята” и река Калугерица при село Несла, които са десни притоци и рекичката Мала Раковица, барите от село Цацаровци, Чеканска река, Новоселска река – най-голям приток и Невлянска рекичка, като леви притоци.

Река Нишава е най-голямата река в община Драгоман. Началото u започва от югоизточния склон на връх Ком. Речните u води в отминали геоложки времена са издълбали в планинската гръд красиво ждрело дълго 12 км., между селата Разбоище и Калотина. В тази част реката е бавна, тиха и пълноводна при валежи и топене на снеговете. Бавна е поради многото меандри и малката денивелация. Десни притоци са Станянската река – понор, вливаща се до Разбоишкия манастир, Чепърлянската рекичка, пресъхваща лете и потока от карстовия извор над село Беренде извор. Леви притоци са р. Дракул, вливаща се до Разбоище и пресъхваща през лятото, р. Ежовица, вливаща се при село Калотина с нейния приток р. Летница, също пресъхваща лятно време.

Общинска администрация Драгоман - отрасли:


Администрация, Общини, Общинска Администрация,