Общинска администрация Елхово - Вижте още

Общинска администрация Елхово

Град Елхово е разположен на левия бряг на река Тунджа в югоизточната част на Тракийската низина между Странджа и Сакар сред плодородно поле. На 38 км от град Ямбол, на 27 км от град Тополовград и на 339 км югоизточно от София. Селищна система Елхово се намира в югоизточната част на

Общинска администрация ЕлховоЕлхово е град в Югоизточна България. Той се намира в Област Ямбол и е втори по големина в областта след Ямбол. Градът е административен център на община Елхово.

География

Град Елхово е разположен на левия бряг на река Тунджа в югоизточната част на Тракийската низина между Странджа и Сакар сред плодородно поле. На 38 км от град Ямбол, на 27 км от град Тополовград и на 339 км югоизточно от София. Селищна система Елхово се намира в югоизточната част на Ямболска област. Обхваща част от низинно-хълмистата и нископланинска Тунджанска област – район на средното поречие на р. Тунджа, и част от Дервентските възвишения.

Централно място заема Елховското поле. Неговата равна повърхнина се простира от двете страни на протичащата от север р. Тунджа. Надморската височина е 100 - 150 м. В периферните си части полето постепенно преминава в полегатите склонове на Манастирските и Дервентските възвишения.
Равнинният релеф в северната част постепенно преминава в нископланински - тук се включва част от Дервентските възвишения, които в географския си облик имат много общи черти със Странджа (планина). Условна граница между тях е плоската седловина, от която води началото си р. Поповска. По гърбището им минава държавната граница с Турция. Надморската височина на включената в селищната система част от Дервентските възвишения достига до 450 м. От северните им склонове събират водите си десните притоци на р. Тунджа – р. Поповска и р. Араплийска.

Река Тунджа пресича нископланинската верига в южната част, като разделя Дервентските възвишения от Сакар. Между тях реката образува дълъг пролом. Стръмните долини и многобройните извивки го превръщат в живописен и привлекателен край.

Ветрове

ЕлховоЛипсата на високи оградни планини и близостта на морето обуславят североизточни ветрове. Средната годишна скорост на вятъра е 3.3 м/сек. С големи скорости се характеризира южният вятър, който духа по долината на р. Тунджа. В началото на пролетта този вятър се проявява на буйни топли вълни.

През пролетта и есента, когато ветровете са носители на черноморски въздух, често се образуват мъгли и ниска облачност. Средният брой на мъгливите дни е 71, като максималният брой е през януари - 20, а минималният е през септември - 4 дни.

История

Градът съществува от времето на траките под името Орудица. Римляните са го наричали Орудица ад Бургум а славяните Йоаница и Яница. През османско владичество последователно е носел имената Янидшали, Енидже Къзълагач и Къзълагач. („нова бреза“) Името Елхово произтича от времето преди Освобождението. Турската потеря преследвала известен хайдутин, който се укрил в града качен на върха на едно елхово дръвче - от там и идва името Елхово.

До септември 2001 г. в града е разположен 12. мотострелкови полк (създаден през 1885 г. като 11. Сливенска дружина), от състава на 7. мотострелкова дивизия.

Население

В община Елхово живеят 19 510 души, в т.ч. 13 752 души в гр. Елхово, което представлява 65,36 % от общото население на общината.

Религии

Основна религия: източно-православно християнство. В града има православен храм - черквата "Свети Димитър Солунски". Град Елхово и цялата Елховска община е част от Тополовградското архиерейско наместничество, което пък от своя страна е в рамките на Сливенската Митрополия.

Икономика

Градът е разположен върху Елховския лигнитен въглищен басейн. Залежите са 600 млн. тона, което го прави втория по големина въглищен басейн в България след Маришкия. Добив не се осъществява поради факта, че използването им ще означава преместване на целия град. Елхово има много добре развито млекопреработване - изнася млечни продукти като сирене и кашкавал. Има и предприятие за луксозни трикотажни изделия.

Понастоящем нови възможности за развитие на бизнеса дава откритият на 19 юни 2005 г. ГКПП Лесово-Хамзабейли на българо-турската граница. Пунктът е разположен на 36 км. южно от града в близост до село Лесово.

Общинска администрация Елхово - отрасли:


Администрация, Общини, Общинска Администрация,