ИВКОБА - И  itemprop=

ИВКОБА - И

Вносител от Централна и Западна ЕВРОПА на: - единични машини нови и рециклирани, агрегати, помпи, компресори, омекотители; -- резервни части; - технически консумативи, промишлени ремъци, филтри; - маркучи за хранителна и питейна промишленост; -
Вносител от Централна и Западна ЕВРОПА на: - единични машини нови и рециклирани, агрегати, помпи, компресори, омекотители; -- резервни части; - технически консумативи, промишлени ремъци, филтри; - маркучи за хранителна и питейна промишленост; - уплътнителни и смазочни материали; - огне- и температуроустойчиви китове; - смазки за хранително-вкусова и питейна промишленост; - лабораторно оборудване: камини, муфелни пещи, везни, влагомери, апарати за водна активност, оптични прибори; - измервателни прибори и инструменти; - всичко за мелничарската промишленост; - всичко за винопроизводство, млекопроизводство и пивоварни. Адресен и търговски маркетинг за Централна и Западна Европа.