Областни градове ×

Сейболт - България е независима инспектираща компания на територията на България, която разполага със собствена лабораторна база акредитирана по БДС EN ISO/IEC 17025.Компанията SAYBOLT е група от независими международни компании които са специализирани в

Предмет на дейност: - Производство и доставка на лабораторни уреди за окачествяване на зърнени суровини, фуражи, брашна и др. по БДС и ISO. - Пълно обзавеждане на лаборатории за анализ на зърно, фуражи, брашно, макарони, хлебни и сладкарски изделия

Бургас
Вносител от Централна и Западна ЕВРОПА на: - единични машини нови и рециклирани, агрегати, помпи, компресори, омекотители; -- резервни части; - технически консумативи, промишлени ремъци, филтри; - маркучи за хранителна и питейна промишленост; -