Общинска администрация Трявна - Вижте още

Общинска администрация Трявна

Община Трявна заема територия от 255 кв. км. Разположена е върху северните склонове на Средна Стара планина. Селищата в общината са 106 на брой. Градовете са Трявна и Плачковци, останалите населени места са селца. Град Трявна е разположен в долината на малка планинска река.
Общинска администрация Трявна

Община Трявна заема територия от 255 кв. км. Разположена е върху северните склонове на Средна Стара планина. Селищата в общината са 106 на брой. Градовете са Трявна и Плачковци, останалите населени места са селца.
Град Трявна е разположен в долината на малка планинска река.

Общината има 73 населени места

Община Трявна е разположена по северните склонове на Централна Стара планина. Граничи с общините Габрово, Дряново, Велико Търново и Мъглиж. Има обща площ 255,5 кв. км.

Трявна

Първото документално свидетелство за възникването на днешното селище е османска грамота от 1565 година. Три века след това в района процъфтява художествена школа, чийто най-добри достижения са запазени до днес. Това са олтарните дърворезби и икони в църквите “Св. Арх. Михаил” и “Св. Георги”; вътрешните и външни украси на Даскаловата и Райковата къщи ; чудно намерената съразмерност на Часовниковата кула и Стария мост, която ги свързва в единство от красота и функционалност. Днес традициите се съхраняват и доразвиват от националната гимназия за приложни изкуства и майсторите, чиито работилнички са неделима част от колорита на стария град.

През 20 век градът развива с ускорени темпове машиностроене, въгледобив и дърводобив, производство на мебели и трикотажни облекла. И днес повечето от тях са структуроопределящи отрасли в местната икономика.

Населени места

 • Азманите
 • Армянковци
 • Бангейци
 • Бахреци
 • Белица
 • Бижовци
 • Брежниците
 • Бърдарите
 • Бърдени
 • Веленци
 • Велково
 • Велчовци
 • Генчовци
 • Глутниците
 • Горни Дамяновци
 • Горни Маренци
 • Горни Радковци
 • Даевци
 • Димиевци
 • Добревци
 • Долни Радковци
 • Дончовци
 • Драгневци
 • Драндарите
 • Дървари
 • Дъскарите
 • Енчовци
 • Зеленика
 • Йововци
 • Кашенци
 • Керените
 • Киселковци
 • Кисийците
 • Коевци
 • Койчовци
 • Колю Ганев
 • Конарското
 • Креслювци
 • Кръстец
 • Кръстеняци
 • Къртипъня
 • Малки Станчовци
 • Малчовци
 • Маневци
 • Маруцековци
 • Матешовци
 • Милевци
 • Мръзеци
 • Неновци
 • Никачковци
 • Николаево
 • Ножерите
 • Носеите
 • Околиите
 • Ошаните
 • Павлевци
 • Планинци
 • Плачковци
 • Побък
 • Попгергевци
 • Престой
 • Пържиграх
 • Радевци
 • Радино
 • Раевци
 • Райнушковци
 • Ралевци
 • Рачовци
 • Рашовите
 • Руевци
 • Свирци
 • Сечен камък
 • Скорците
 • Стайновци
 • Станчов хан
 • Стражата
 • Стръмци
 • Томчевци
 • Трявна
 • Фъревци
 • Фъртуни
 • Христовци
 • Чакалите
 • Черновръх
 • Ябълковци
 • Явор

Още от началото на миналия век град Трявна е предпочитан за отдих планински курорт. Добрите природни условия са причина край града да бъдат построени: през 1944 година преванториум за детски белодробни заболявания; през 1993 година - първото в страната SOS-детско селище . През 2002 г. е създаден Природен парк “Българка” с цел опазване, възстановяване и поддържане на буковите системи и ландшафти, флората, фауната и културно-историческото богатство на района.Трявна е удобен изходен пункт за разходки, излети и походи през всички сезони в близката планина. В неговите околности могат да бъдат посетени прекрасни кътчета: селата Скорци и Боженци, връх Бедек /1 450 м н. в./, местностите Виканата скала и Студения кладенец, парклисите и екопътеките на връх Бъзовец и връх Голям Кръстец, пещерите Марина дупка и Змеева дупка.

Туризъм

Развитието на туристическите услуги в община Трявна започва в началото на 20-те години в гр. Трявна и гр. Плачковци. Понастоящем в общината има изградени почивни бази с над 1250 легла. За развитието на туризма като отрасъл на икономиката на общината допринася наличието на благоприятен умереноконтинентален климат с прохладно лято и лека зима.

История

Град Трявна е формиран като селищен център на района още през 18 век. Най-ранните данни за съществуването на селище са от времето на тракийските племена, населявали част от Балканския полуостров. В края на 19 век гр. Трявна е безспорният културен и стопански център на района. Развитието на занаятите през периода на Българското възраждане в гр. Трявна води не само до стопански възход, но и до създаване на най-старата художествена школа в България - Тревненската. Оригиналните и уникални занаяти резбарство, иконопис, строителство формират характера и значимостта наТревненската художествена школа, чиито произведения са разпространявани из цялата Османска империя, Румъния, Сърбия и Русия.

След Освобождението на България през 1878 година общината започва индустриално производство на вълнен текстил, като първата фабрика е открита още през 1883 година. До първата половина на 20 век се създават редица промишлени предприятия, в които основните производства са свързани с обработка на дървен материал, мебелно производство, текстил, преработка на плодове, метални изделия, производство на електроенергия. През втората половина на 20 век настъпва значително развитие по обем и качество на промишлените мощности в областта на машиностроенето, текстилната и трикотажна промишленост, производството на топлоенергия, мебелно производство и дървообработване.

Общинска администрация Трявна - отрасли:


Администрация, Общини, Общинска Администрация,