Общинска администрация Стрелча - Вижте още

Общинска администрация Стрелча

Стрелча е разположена в подножието на южните полегати склонове на Същинска Средна гора, на 475 м надморска височина. В китна долина на територията на общината и през самия град се вие живописната р. Стрелчанска Луда Яна, а на север и североизток от Стрелча, сред вековна гора, се издигат
Стрелча, Празен

Общинска администрация Стрелча

Стрелча е разположена в подножието на южните полегати склонове на Същинска Средна гора

на 475 м надморска височина. В китна долина на територията на общината и през самия град се вие живописната р. Стрелчанска Луда Яна, а на север и североизток от Стрелча, сред вековна гора, се издигат причудливите форми на природния феномен Стрелчански скални образувания.

Територията на община Стрелча е 225 кв. м. и включва

  • гр. Стрелча

и четири села —

Стрелча
  • Дюлево,
  • Смилец,
  • Блатница
  • Свобода.

Земеделските земи са 135 325 дка, като 96895 дка са обработваеми. Горите са 82252 дка. На север община Стрелча граничи с община Копривщица, на изток — с община Хисаря, на юг с община Пазарджик и на запад — с община Панагюрище.

В административно-териториално отношение община Стрелча се намира в границите на област Пазарджик. Общински център е град Стрелча, има четири кметства в селата Дюлево, Блатница, Смилец и Свобода.

През последните години се наблюдава тенденция на намаляване общия брой, отрицателен естествен прираст и увеличаване броя на застаряващото население.

По последни данни в общината живеят 5915 души, като населението е неравномерно разпределено — 4823 души в общинския център град Стрелча. В с. Дюлево живеят 252 души, а в с. Смилец — 390. Най-ниски са стойностите за с. Свобода — 223 и с. Блатница — 227 и. Средната гъстота е 13,17 души на кв. км., като стойностите са най-високи в гр. Стрелча.

Климатът в района е съчетание на планински и умерено-континентален, а меките зими и прохладното лято заедно с уникалните почвени характеристики създават изключително благоприятни условия за отглеждане на маслодайна роза и производство на най–качественото розово масло в България.

Освен аромат на рози, в областта се долавя и полъха на лавандула от обширните поля с насаждения, които осигуряват производството на първокласни етерични масла.

Главни водосборни реки в общината са Стрелчанска Луда Яна и Калаващица. Изградени са и 10 язовира: по два в Стрелча и Дюлево и по три в Смилец и Блатница. Те се използват за напояване и рибовъдство.

Стрелча разполага с три минерални извора с температура от 23 до 45 градуса с доказани балнеоложки качества. Водата е слабоминерализирана, хипертермална, сулфитна–хидрокарбонатна — натриева, флуорна и радиоактивна. Без цвят и мирис, с приятен вкус, тя е средство за лечение на редица болести.

История

Различни епохи са оставили своя отпечатък върху облика на Стрелча през нейната многовековна история. На територията на общината има запазени следи от присъствието на праисторически хора, траки, славяни, византийци, римляни и българи.

Историческите паметници в Стрелча и околностите й все още напомнят за традициите, начина на живот и обратите в историческата съдба на хората, обитавали тези земи в продължение на векове.

Древност и средновековие
Първите запазени следи са от стъпките на траките. Бесите идват и се установяват трайно в региона в края на старата ера. Те присъстват неизменно в гръцките хроники като смели и свободолюбиви войни, почитащи Дионис. За няколкото века, в които са господствали над земите край Стрелча, те са оставили след себе си над 300 могили в чест на знатните си мъртъвци.

От тази епоха датира един от най-внушителните исторически паметници на територията на Стрелча — уникалният тракийски култов комплекс Жаба Могила, съставен от гробница-мавзолей и светилище–храм.

Бесите окончателно загубили своето могъщество през 45 г. след хр., когато римляните ги покорили и тракийските земи били включени в новообразуваната провинция Тракия.

Районът, както и цяла Южна Тракия, е включен в пределите на Първата българска държава през IХв. От тази епоха е и крепостта Стрелчанско кале, която просъществува до ХІV век. Разположена е на десния бряг на р. Стрелчанска Луда Яна и със своите 8–метрови защитни стени ясно илюстрира характера на епохата. В продължение на векове в подножието й е процъфтявал град — Стрельч или Стрелец–град. От неговото име произлиза и сегашното наименование на Стрелча.

Възраждане и съвременност
През епохата на Възраждането Стрелча е развито стопанско и книжовно средище, с буден и неуморен дух за просвета, духовно потребление и жажда за свобода. Още на 20 април 1876 г. стрелчани се включват в Априлското въстание и в последствие са жестоко наказани за смелостта си.

Едва след Освобождението жителите на региона се завръщат по родните си места. По това време е построен храм–паметника „Св. Архангел Михаил“.

На 23 август 1969 г. Стрелча е обявена за град и курорт с национално значение.