Газтерм ООД - Вижте още

Газтерм ООД

Доставка на газоизмервателна и регулираща техника за битовия и промишлен сектор, техническа консултация, обучение, сервизна и ремонтна дейност.
Газтерм ООД

За нас:

Газтерм ООД е официален партньор за България на Itron – лидер в производството на високо-технологична измервателна техника за газ, вода и електричество, технологии за контрол, комуникационни системи и софтуер.

В качеството си на партньор, Газтерм предлага пълната гама от продукти и услуги за газ на Itron.

Услуги:

 • Техническа консултация при избор на оборудване, неговата инсталация, експлоатация и поддръжка
 • Оторизирана сервизна и ремонтна дейност
 • Калибриране на разходомери за газ при високо налягане в оправомощена Европейска лаборатория (Германия)
 • Провеждане на презентации и обучение
 • Организиране на участие в стандартните образователни програми на Itron

Продукти:

Разходомери

 • Диафрагмени разходомери
 • Ротационни разходомери
 • Турбинни разходомери
 • Разходомери за контролно измерване
 • Smart измерване
Коректори

 • Коректори по температура и по температура и налягане
 • Модеми и аксесоари
Регулатори

 • Битово приложение
 • Търговско и индустриално приложение

www.gasterm.bg

Газтерм ООД - отрасли:


Енергетика, Газифициране,