Общинска администрация Иваново - Вижте още

Общинска администрация Иваново

Община Иваново е разположена в Североизточна България и заема площ около 495 454 дка/над 17 % от Област Русе/. Административен център на Общината е с.Иваново, чието застрояване започва с построяването на ж.п.линията Г.Оряховица-Русе през 1895 г. Намира се на 5 км от старото селище и р
Иваново (Област Русе), ул. "Олимпийска" № 75

Общинска администрация ИвановоОбщина Иваново е разположена в Североизточна България и заема площ около 495 454 дка/над 17 % от Област Русе/. Административен център на Общината е с.Иваново, чието застрояване започва с построяването на ж.п.линията Г.Оряховица-Русе през 1895 г. Намира се на 5 км от старото селище и р.Русенски лом.На север граничи с р.Дунав и с общините Русе, Ветово, Цар Калоян, Две могили и Борово. В състава на Общината влизат 13 населени места.

Кръстопътно положение

до северната врата на България - Дунавски речен път; международни ЖП коридор (№4) и европейските коридори № 7 и № 9, които осигуряват връзката на централна и източна Европа с Черноморието и Азия. През територията на общината преминават важни пътища от републиканската пътна мрежа Русе-София и Русе-Варна.

Субалпийски релеф и ландшафти

Каньонът на Русенски Лом (Природен парк "Русенски Лом" с безброй миандри, оазис на дивата природа, обитаван от редки грабливи птици и изключителен растителен свят), силно залесен Дунавски бряг - рай за водоплаващи пернати, с уникално скално образувание Стълпище.

Богато културно-историческо наследство

археологически резервати "Скален манастир при с. Иваново", в списъка на ЮНЕСКО и "Средновековен град Червен", манастири, църкви и некрополи край Нисово, Красен, Щръклево.

Община Иваново - минало и съвремие

с природни кътове с космическо излъчване, където човек забравя земната суета, вслушва се в шепота на вековете, черпи енергия и става по-добър .

Туристически обекти и маршрути

“Ивановски скални манастири”.

ИвановоВажен религиозен център от 11 в. Има запазени множество скални църкви , отделни килии и уникални стенописи от края на 14 век. Намира се на 4 км. от с.Иваново. Достига се с транспорт по асфалтиран път или по маркирана пътека за 40 мин. Работно време: сряда , четвъртък, петък, събота и неделя от 9 ч. до 17 ч. Приемат се организирани групи до 20 човека и индивидуални посетители. Изнасят се беседи. Предлагат се сувенири и рекламни материали. До с. Иваново се стига по автомобилен път и железопътен транспорт, има поставени указателни табели.

Средновековен град “Червен”.

Намира се непосредствено до с.“Червен” – архитектурно археологичен резерват. Има паркинг за автомобили. Намира се на 17 км. южно от с. Иваново. Достига се по асфалтиран път. Приемат се организирани групи и индивидуални посетители. Има поставени указателни табели.

Пещера “Орлова чука”.

Намира се на 24 км. от с. Иваново в землището на с. Пепелина. Достига се по асфалтиран път, има паркинг. Посещения с предварителни заявки поради необходимостта от водачи-спелеолози. Има поставени указателни табели.

Природен парк “Русенски лом”.

Природен парк Русенски Лом е с площ 3260 хе. и обхваща териториите от двете страни на каньоновидната долинана река Русенки Лом и притоците и – Бели, Черни и Мали Лом. Обявяването му за защитена територия през 1970г. е с цел запазването на неповторимия ландшафт, богатото биологичното разнообразие и културно историческото ни наследство.

Орнитологичен маршрут

Богати на птичи свят са горските масиви, намиращи се покрай реката. От грабливите птици тук гнездят: ястребът, малък креслив орел, обикновен мишелов, улулица, бухал, дългоуха сова. От кълвачите – черен, голям сирийски, среден и малък пъстър, зелен и сив, въртошийка.
Водите, пълни с богата растителност привличат множество водоплаващи птици.
Най-интересни са скалогнездещите видове птици – малък бял египетски лешояд, скален орел, белоопашат мишелов, ловен сокол, обикновенна и степна ветрушка, скален гълъб и т.н.

Черният щъркел гнезди в скалните ниши.
На територията на парка са наблюдавани 192 вида птици, като 172 от тях са редки или защитени, а 110 вида са гнездящи в Поломието.
Долината на Ломовете е обявена за орнитологично важно място/ОВМ/
Нисово - Сваленик e с дължина 17.1 км.
Нисово – Смесите - Иваново e с дължина 18.2 км.
До с. Нисово се достига през с. Щръклево с автобус от гр. Русе или с лично МПС.

Природен феномен “Стълпище”.

На 20 км. северно от с. Иваново и на 4 км. от с. Мечка на брега на река Дунав. Представлява самостоятелен скален блок с височина 10 м. Достига се по асфалтиран път.

Вековно дърво – полски бряст

Достига се за 30 мин. по пешеходна пътека източно от с. Нисово , по долината на р. Бели лом .

Голям Нисовски манастир – св. Константин и Елена – 11 в.

Достига се пеш за 1 час и 30 минути от с. Нисово по долината на р. Малък лом , в района се намира и Еврейската пещера. Село Нисово се намира на 35 км. източно от с. Иваново.

Рибарници село Мечка

орнитологично важно място. Намира се на брега на река Дунав на 27 км. северно от Иваново. Гнездилище на водо-плаващи птици: корморан, пеликан,орел-рибар и други. Удобно място за спортен риболов на р. Дунав.

Дунавският бряг

Без преувеличение Дунавският бряг в територията на Община Ивановое един от най-атрактивните участъци от българския бряг. Силно залесен, с разнооб­разна растителност от водо и влагалюбиви до сухоустойчиви. Ясно се отделят две части: за­падна - нисък, частично заблатен бряг, и източна - стръмен, на мес­та до отвесен. Уникално скално образувание Стълпище, с все още неизяс­нен произход. Обиталище на много пти­ци, мечтани кътчета за рибари­те, свидетелства за древни прис­танища и крепости.

Басарбово

Скалният манастир при с. Басарвово се намира на 12 км. от Русе по пътя за село Иваново - той се вписва в темата за историята на манастирите от долината на река Русенски Лом и е атракция като едниствен у нас действащ скален манастир. През 2002г. в манастира бе изградена музейна сбирка. Манастирът е център на местен култ към покровителя на Русенското Поломие- Свети Димитър Басарбовски, живял по тия места през 17век. През XIV век скалният манастир е бил владение на Влашкия княз Иванко Басарба - тъст на цар Иван Александър. Според легендите в манастира е идвал и младият Влад III (Дракула).

След възсияването на Свети Димитър манас­тирът привлича поклонници, живеещи от двете страни на река Дунав. Отначало мощите му се пазели на втория етаж на манастира в каменно легло, покрито с плоча, а сега са в патриаршеската катедрала на Букурещ.

Орлова чука

Пещерата Орлова чука е археологически резерват с национално значение - в нея са намерени останки от праисторически хора, от пещерна мечка и други животински видове от онова време. Днес е обитавана от повече от десет вида прилепи, които през зимния период достигат до три-четири хиляди броя. Орлова чука е най-дългата пещера в Северна България – галериите й достигат 13 км. Според местните предания пещерата църква на легендарния поп Мартин. До входа на пещерата има туристическа хижа.

Прохладата на пещерата Орлова чука събира множество посетители през лятато, но и в студените месеци температурата в нея е постоянна-около 12 градуса. Вероятно затова е била обитавана от праисторическите хора.

Общинска администрация Иваново - отрасли:


Администрация, Общини, Общинска Администрация,