Общинска администрация Кайнарджа - Вижте още

Общинска администрация Кайнарджа

Община Кайнарджа е разположена в източната част ва Дунавската равнина.Общата територия на общината е 316 кв.км. Граничи с общините Силистра и Алфатар (област Силистра), Крушари и Тервел (област Добрич) и сухоземната българо-румънска граница. Центърът на общината село Кайнарджа се намира
Кайнарджа, ул. "Георги Токушев" №10

Общинска администрация КайнарджаКайнарджа е село в Североизточна България.

То е административен център на община Кайнарджа, Област Силистра.

Община Кайнарджа е разположена в източната част ва Дунавската равнина.Общата територия на общината е 316 кв.км. Граничи с общините Силистра и Алфатар (област Силистра), Крушари и Тервел (област Добрич) и сухоземната българо-румънска граница. Центърът на общината село Кайнарджа се намира на 29 км югоизточно от областния център гр.Силистра. Общината включва с.Кайнарджа и още 14 населени места. Средната надморска височина е 120 м.

История

До 1942 година името на селото е Малка Кайнарджа. На 21 юли 1774 година тук е сключен Кючуккайнарджийският договор между Русия и Османската империя, сложил край на Руско-турската война от 1768–1774 г.

КайнарджаПрез 2009 г. с решение № 130, Протокол №20/ 25.02.2009 г. на Общински съвет - Кайнарджа - по повод 235 г. от подписването на Кючуккайнарджанския договор - е приета Програма за отбелязване на събитието.

В нея акцентът е поставен върху два момента: провеждане на 18.06.2009 г. на международна научна сесия под наслов: „Кючук – Кайнарджанският мирен договор от 1774 г. и ролята му за развитието на Балканите” и тържество за откриване паметник на Екатерина II Велика

Обща територия - 316 кв.км.

обработваема земя - 231 кв.км. - 73,1%

гори - 71 кв.км - 22,47%

водни площи (язовири) - 2 кв.км - 0,63%

пътища - 12 кв.км - 3,80%

Общинска администрация Кайнарджа - отрасли:


Администрация, Общини, Общинска Администрация,