АЙСИ ООД  itemprop=

АЙСИ ООД

АЙСИ ООД е дружество с ограничена отговорност, създадена през м. февруари 2005г. Предмет на дейността ни е търговия с химически продукти и материали – свързващи, спойващи, почистващи и други, предназначени за ремонт и поддръжка на технологични машини и оборудване.
Кюстендил, ул. Ал. Стамболийски 47

АЙСИ ООД АЙСИ ООД е дружество с ограничена отговорност, създадена през м. февруари 2005г. Предмет на дейността ни е търговия с химически продукти и материали – свързващи, спойващи, почистващи и други, предназначени за ремонт и поддръжка на технологични машини и оборудване. Продукти и Услуги Хигиенизиране на детайли, възли, обезмасляване и фосфатация на метални повърхности: почистване на топлообменни системи, почистване и влагозащита на електрически системи, прес форми и друга антикорозионна защита. Продукти, предназначени за оптимизиране процеса по ремонт и поддръжка на технологичния парк: подобряване качеството и надеждността на ремонтните дейности, решаване на специфични ремонтни проблеми, намаляване на преките и косвени производствени разходи. В това направление, АЙСИ ООД е официален дистрибутор на Хенкел България ЕООД за търговските марки на LOCTITE, TEROSON. Въздушни компресори: Atlas Copco и оборудване за тях, в качеството на официален дистрибутор. Продукти на IC Хигиенизиране на детайли, възли. Обезмасляване и фосфатация на метални повърхности. Почистване на топлообменни системи. Почистване и влагозащита на електрически системи, прес форми. Друга антикорозионна защита. Продукти на ХЕНКЕЛ Продукти на ХЕНКЕЛ, предназначени за оптимизиране процеса по ремонт и поддръжка на машинния парк. АЙСИ ООД предлага тези продукти с търговските марки на LOCTITE , TEROSON, като официален дистрибутор на HENKEL България ЕООД. Въздушни компресори и оборудване Ние сме официални дистрибутори на Atlas Copco за България. Предлагаме пълната гама от компресори и консумативи необходими за тяхната поддръжка. Обработка на води Условно дейността може да се раздели на пет основни направления: водоподготовка обработка на котлови водни системи корекционна обработка на охлаждащи водни системи обработка на замърсени отпадни води специализирани обработки /обратна осмоза, почистване на топлообменни системи/, пречистване на отпадни води. Реализацията на това направление е в тясно сътрудничество с фирма NALCO - световен лидер в технологиите за пречистване и корекционна обработка на индустриални води. Маркучи Маркучи за транспорт на твърди, течни и газообразни медии: Абразивоустойчиви Трудно запалими Микробо и хидролизоустойчиви Химически устойчиви на агресивни среди Висока гъвкавост и устойчивост на вибрации Антистатични и/или елекрически проводими Голям температурен диапазон Ултравиолетова и озонова устойчивост Транспорт в условията на налягане и вакуум Противообледенителни продукти Айсмелт - Противообледенителен многокомпонентен материал, представлява гранулирана еднородна смес на химически чисти калциев и натриев хлориди с добавяне на високоефективен инхибитор на корозията. Материалът отстранява и предотвратява образуването на снежни уплътнения, ледени наслоявания и поледици. Калциев хлорид - гранулиран противообледенителен продукт със съдържание на основно вещество 94-98%. Предназначен за обработка на пътища и улици, пешеходни зони и тротоари, притежава висока размразяваща способност. Хартиени изделия и диспенсъри Хартиени изделия под формата на ролки с различна дебелина, широчина и плътност. Продукти за строителството – SATECMA Продукти за строителството – SATECMA” - Групата химически компании SATECMA са основали дейността си през 1976 г. Продуктите на SATECMA се продават в повече от 60 страни от целия свят. SATECMA е компания, намираща се в постоянни иновации, който се грижи за околната среда и е в постоянно търсене на съвършенство. Компанията може да се представи най-добре с милионите квадратни метри площ, обработени с хидроизолационните продукти на SATECMA по дължина и ширина на целия свят, с хиляди препратки от много важни компании и продукти, разрешени в различни страни, които отговарят на най-строгите стандарти в света. SATECMAразполага със следните категори и продукти Обработка на мазета и резервоари Специални замазки Добавки Консолидираща обработка Почистващи и разделителни агенти Почистватели на бои Повърхностно водоотблъскване Бои за фасади Хидроизолация и термична защита на фасади и покриви Хидроизолация и защита на покриви Залепени връзки Бои за резервоари и подове Специални бои Бързо фиксиране Уплътнители