Общинска администрация Каспичан - Вижте още

Общинска администрация Каспичан

Община Каспичан се намира в централната част на Североизточна България. Граничи с общините: Шумен, Нови пазар и Провадия. Административно — териториалното деление включва 9 селища. Заема изключително важно стратегическо положение в Североизточна България.
Каспичан, ул. "Мадарски конник" № 91

Общинска администрация КаспичанКаспичан е град в Североизточна България. Той се намира в Област Шумен и е в близост до градовете Нови пазар и Плиска. Градът е административен център на община Каспичан.

География

Община Каспичан се намира в централната част на Североизточна България. Граничи с общините: Шумен, Нови пазар и Провадия. Административно — териториалното деление включва 9 селища. Заема изключително важно стратегическо положение в Североизточна България.
Град Каспичан се намира на 66 км от Варна и на 120 км средно от двете големи дунавски пристанища Русе и Силистра. Железопътната гара на града е важен комуникативен и транспортен възел в Североизточна България. В землището на град Каспичан се намира и едноименното село Каспичан, което няма собствено землище.

Трасето на автомагистрала „Хемус“ приминава през града. На територията на общината се намират НИАР "Плиска" и НИАР "Мадара". Приоритетни отрасли в общинската икономика са туризмът, селското стопанство, леката и хранително-вкусовата промишленост. Общината разполага с дадености за развитие на екологично и природосъобразно животновъдство и земеделие. Възраждат се лозарството и овощарството.

Богатото културно-историческо наследство и уникалните природни дадености са предпоставки за превръщането на Каспичан в водеща туристическа дестинация. На нейната територия е ситуиран НИАР „Плиска” в който се намира първата българска столица. Крепостта е разделена на външен и вътрешен град. Във Вътрешния град се намират редица постройки измежду които е цитаделата, защитена с тухлена стена в която се е издигал малкият дворец. На 1.5 км от Източната порта се намира Голямата базилика - най-големият християнски храм, датиран от края IX в. В Плиска Княз Борис I е посрещнал учениците на Кирил и Методи, които поставят началото на Плисковско - Преславската книжовна школа.

Територията на общината обхваща живописното Мадарско плато и НИАР „Мадара” , където се намира уникалният скален релеф на „Мадарският конник” обявен от ЮНЕСКО за паметник от световно значение и стойност.

История

КаспичанГрад Каспичан е създаден през 1866 година като ЖП станция Шумлъ на първата ЖП линия Русе - Варна. През годините се развива като тържище и ЖП възел. През 1964 година е обявен за град , а през 1979 година за център на община.

Култура и традиции

Жителите на община Каспичан са наследници на древни културни традиции. На територията на Общината се намира Националния историко-археологически резерват „Плиска” и част от Националния историко-археологически резерват „Мадарски конник”.

В НИАР „Плиска” се съхраняват останките от първата българска столица. В музея към резервата са изложени ценни културно-исторически реликви. Археологическите разкопки продължават и всяка година се правят нови открития, които обогатяват представата ни за величието на първите български владетели.

Заслугата за откриването на старата българска столица край малкото село Абоба е на професор Карел Шкорпил. Благодарните потомци са издигнали негов бюст-паметник на площада пред кметството на гр.Плиска. На същия площад се издига величественият паметник на Борис-Михаил – покръстителят на българите.

НИАР „Мадарски конник” е под закрилата на ЮНЕСКО. Тук са открити и продължават да се откриват културно-исторически паметници от пет различни епохи. Релефът на конника е издълбан в скалата на 23 м. над земята. Днес той се приема като национален символ на България.

Може да се каже, че на малката територия на община Каспичан се е състояла историческата среща между Духа на Изтока и Реализма на Запада. Среща, която предопределя историческата съдба на България и характера на народната култура. Фолклорните традиции на местното население и днес се съхраняват чрез художествено-творческата дейност на читалищата в Общината.

Общинска администрация Каспичан - отрасли:


Администрация, Общини, Общинска Администрация,