Общинска администрация Руен  itemprop=

Общинска администрация Руен

Община Руен е разположена на територията на Бургаска област в Югоизточния планов район за развитие. Съставена е от 42 населени места включително и общинския център с.Руен. Повечето населени места са разположени край Айтоския проход пресичащ Стара планина по поречието на река Луда Камчия и
Руен (Област Бургас), ул. "Първи Май" 18

Община Руен е разположена на територията на Бургаска област в Югоизточния планов район за развитие. Съставена е от 42 населени места включително и общинския център с.Руен. Повечето населени места са разположени край Айтоския проход пресичащ Стара планина по поречието на река Луда Камчия и р.Хаджийска Общината има добри традиции в спорта особенно “Спортен клуб по борба Руен” с единственият в България отбор по мазни борби Смесеният етнически състав на населението предопределя празнуването на различни религиозни празници Населени места Съставена е от 42 населени места /села/ обособени в 38 кметства. Център на Общината е с.Руен, в което живеят 2 200 жители. Промишленост Добива се варовик за производство на негасена вар и други строителни материали. Проучени са много големи залежи от глина за производство на строителна керамика /тухли, керемиди и теракота/, а така също и за художествено-битова керамика. По поречието на река "Луда камчия" има много големи динамични запаси от инертни материали - баластра и пясък. Развита е шивашката промишленост като положителните демографски процеси /раждаемост над 20 %/ способстват за това. В шестте броя потребителни кооперации наред с търговската дейност има и промишлени дейности - производство на хляб и хлебни изделия, облекло и т.н. Селско стопанство Производство на ориенталски тютюн тип "Башибали" - "Източен Балкан". Годишното производство може да надхвърли 2 000 тона сух тютюн. На лице са природо-климатични условия и има производство на грозде за производство на бели трапезни вина. Развито е частично и овощарството - ябълки, кайсии, сливи. По поречието на реките и в местата с по-ниска надморска височина е развито зеленчукопроизводството. Застъпено е производството на маслодайни култури - слънчоглед, зърнено-хлебни и зърнено-фуражни култури. От етерично-маслените култури се отглежда лавандула и кореандър. Горско стопанство В горския фонд се добиват значителни количества дървесина, част от която се обработва в Общината. Има доста добри дивечови ресурси - благороден елен, сърна, дива свиня, заек, катерица, яребица, пъдпъдък, горски бекас, гургулица, гълъб, глухар. Това е предпоставка за развитието на ловен туризъм. В земите от горския фонд и обработваемите земи могат да се добиват диворастящи гъби, билки и плодове. География Община Руен е разположена в северозападната част на област Бургас върху площ от 689,9 кв. км. Граничи с общините Поморие, Сунгурларе, Карнобат, Айтос, Смядово, Дългопол и Долни чифлик. Общината е съставена от 42 населени места(29 484 жители), от които най-големи са общинският център с. Руен (2 360 души), Люляково, Планиница и Трънак. Две от населените места (Дюля и Китка) са без постоянно население. Релефът е планински и равнинен, като в границите на общината попадат части от южните склонове на Източна Стара планина, долината на р. Луда Камчия и р. Хаджийска. Средната надморска височина е 302м. Климатът е умереноконтинентален с преобладаващо черноморско влияние в източната част на общината. Средните годишни температури варират от 8°C във високопланинските части до 11°C по долината на р.Луда Камчия. Средната температура през м.януари е около 1°C, а през м. юли - 24-26 °C. Зимата е сравнително мека поради близостта до морето, пролетта - хладна, лятото е горещо с голям брой слънчеви дни, а есента е продължителна и топла. Най-разпространени са канелените горски почви, а северните части от територията са заети от излужени и сиви горски почви. Канелените и планинските горски почви са водопропускливи, характеризират се с маломощен хумусно-алувиален слой и са подходящи за отглеждането на топлолюбиви интензивни култури като слънчоглед, тютюн, лозя и трайни насаждения. В районите на разпространението им ерозионните процеси са засилени. По поречията на реките има планинско-ливадни и алувиално-ливадни почви, подходящи за отглеждане на зеленчуци и овощни култури, фъстъци, технически култури. Водните ресурси на общината се формират от р. Луда Камчия, р. Хаджийска и 15 микроязовира и водоема с местно значение, които представляват ресурс за развитие на поливно земеделие и възстановяване на хидромелиоративната система. Общината се намира в район с продължителни летни засушавания, които водят до изчерпване на подпочвените водни запаси. Община Руен е сравнително бедна на полезни изкопаеми. Южно от общинския център с. Руен е разположено голямо находище на глина за строителна керамика, кариери за добив на камък за строителството и варовик функционират край с. Добромир. Защитените територии са представени от природните забележителности: “Костенурката” (площ 0,1 ха, скално образувание); “Свинската глава” (площ 0,5 ха, скално образувание); “Професора” (площ 5,0 ха, скално образувание); “Трите цера” (площ 1,5 ха, естествено находище на червен божур).

Общинска администрация Руен - отрасли:


Администрация, Общини, Общинска Администрация,

Мнения за Общинска администрация Руен


The company has no review.

Напиши мнение за Общинска администрация Руен


Поставете отметката.
Съгласен съм | Условия за писане на мнения

Уважаеми клиенти когато публикувате мнение Ви молим да запазите добрия тон на общуване и да се придържате и излагате фактите които касаят и описват конкретния случай. Всякакви коментари и обидни квалификации по адрес на хората или фирмите за които пишете и са в разрез с добрия тон на общуване ще бъдат премахвани.

Коментарите може да бъдат изтрити от модераторите, ако съдържат обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

ПРАВО НА ОТГОВОР - На всяка фирма, към която се отнася конкретният коментар или мнение, се дава правото на отговор.