Девня Трейд ООД  itemprop=

Девня Трейд ООД

Предмет на дейност на “Девня Трейд” ООД са: - строителна дейност; - производство и търговия с бетон и бетонови смеси; - производство и полагане на асфалтобетон; - ел. обзавеждане и инсталации на жилищни и промишлени сгради, улично и
Предмет на дейност на “Девня Трейд” ООД са: - строителна дейност; - производство и търговия с бетон и бетонови смеси; - производство и полагане на асфалтобетон; - ел. обзавеждане и инсталации на жилищни и промишлени сгради, улично и парково осветление; - събиране, извозване и временно съхранение на отпадни мазнини; “Девня Трейд” ООД е сертифицирана по ISO 9001: 2000; ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. Дружеството е вписано в „Централния Професионален Регистър на Строителя” за изпълнение на строежи от първа група – от първа до пета категория; от втора група – от първа до четвърта категория; от трета група – от първа до трета категория; четвърта група – от първа до трета категория и пета група. Дружеството разполага със собствени бази, находящи се в гр. Варна, Западна промишлена зона и село Тополи. “Девня Трейд” ООД стопанисва бетонови възли в гр. Девня и гр. Варна, както и мобилен бетонов възел. Фирмата е специализирана в производството на всички класове бетон – обикновен, филц бетон, бетон с или без добавки за водоплътност и полагане с бетон-помпа. За нуждите на качествения контрол Девня Трейд ООД ползва услугите на акредитирана лаборатория в гр. Девня, отговаряща на стандартите ISO.