Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Еко Ресурс-Р  itemprop=

Еко Ресурс-Р

ЕКО РЕСУРС - Р ООД е специализирана в битово и разделнo сметосъбиране и сметоизвозване, предварителна обработка на разделно събраните отпадъци, включващо сепариране и балиране и предаването им на крайни преработватели за рециклиране или оползотворяване.Под ръководството на опитни
Еко Ресурс - Р ЕКО РЕСУРС - Р ООД, гр. София e дружество с ограничена отговорност създадено през есента на 2004 г. с предмет на дейност: услуги по битово и разделнo сметосъбиране и сметоизвозване, предварителна обработка на разделно събраните отпадъци, включващо сепариране и балиране и предаването им на крайни преработватели за рециклиране или оползотворяване. Фирмата извършва и услуги по озеленяване. Под ръководството на опитни специалисти фирмата се развива с бързи темпове като постоянно увеличава производителността и качеството на изпълняваните дейности. Инвестициите са насочени към оборудване на производствените сгради със съвременни съоръжения и доставка на модерна високопроизводителна техника за качествено и екологосъобразно третиране на отпадъците за стриктно спазване на директивите на ЕС, нормативната уредба на водещи страни в областта на третиране на отпадъците и Българската нормативна уредба. Услуги Фирмата е профилирана в изпълнението на определени видове дейности: Битово и Разделно сметосъбиране и сметоизвозване Предварителна обработка на разделно събираните отпадъци, включващи сепариране, балиране, временно съхранение и предаване на краен преработвател за оползотворяване или рециклиране Озеленяване , поддръжка на зелени площи, поддръжка и ремонт на паркови алеи, производство на дървени паркови и детски съоръжения

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..