Общинска администрация Раднево - Вижте още

Общинска администрация Раднево

Административен център на общината е гр. Раднево. Като в структурата и се включват и още 21 населени места. Плодородната земя, водните площи и горите са причина хората да населяват този район от дълбока древност. Първите селища възникнали от преди 4000 години. Първият етнос, населявал
Общинска администрация Раднево

Община Раднево се намира в Южна България и е една от съставните общини на Област Стара Загора. Общината има 23 населени места с общо население 20 079 жители

Територията на община Раднево е разположена в Горнотракийската низина. Оградена е от землищата на съседните общини: Стара Загора, Нова Загора, Тунджа, Скалица, Тополовград, Гълъбово и Опан. Обща площ - 545,150 кв. км, което представлява 0,496% от територията на страната.

Административен център на общината е гр. Раднево. Като в структурата и се включват и още 21 населени места. Плодородната земя, водните площи и горите са причина хората да населяват този район от дълбока древност. Първите селища възникнали от преди 4000 години. Първият етнос, населявал района е тракийското племе – пирогери. На територията се намирала и голямата римска пътна станция Арзос. В средновековието, след образуването на българската държава, районът се превръща в буферна зона между България и Византия. През 1964 година Раднево е обявен за град.

Раднево е град в Южна България. Той се намира в Област Стара Загора и е в близост до град Гълъбово. Градът е административен център на община Раднево. Името на селището до 1906 година е Радне махле. Градът е четвърти по големина в област Стара Загора, след Стара Загора, Казанлък и Чирпан.

Раднево

Населени места в община Раднево:

 • Бели бряг
 • Боздуганово
 • Българене
 • Гледачево
 • Даскал-Атанасово
 • Диня
 • Землен
 • Знаменосец
 • Ковач
 • Ковачево
 • Коларово
 • Константиновец
 • Любеново
 • Маца
 • Полски Градец
 • Раднево
 • Рисиманово
 • Свободен
 • Сърнево
 • Тихомирово
 • Тополяне
 • Трояново
 • Трънково
 • География

Град Раднево е разположен в източните части на Горнотракийска низина

История

Първите селища, възникнали на територията на общината, датират от преди 4000 години.

Разкрити са около 275 археологически паметника, сред които 92 селища, 5 селищни могили, 114 надгробни могили, 4 крепости и др. Заедно с уникалните експонати от кост, бронз, злато, камък и сребро, съхранявани в местния археологически музей

Общинска администрация Раднево - отрасли:


Администрация, Общини, Общинска Администрация,