НЕОХИМ АД  itemprop=

НЕОХИМ АД

Неохим АД е наследник на Химическия комбинат в гр. Димитровград, стартирал производствената си дейност на 5 ноември 1951 г. Първоначално се произвеждат азотни и фосфорни торове, Йонообменни Смоли. Впоследствие са направени разширения, реконструкции и модернизации.
Димитровград, ул. Химкомбинатска № 3

За Нас „Неохим” АД започва производствената си дейност на 5 ноември 1951 г. Първоначално се произвеждат азотни и фосфорни торове. Впоследствие са направени разширения, реконструкции и модернизации на производствените мощности. През 1987 г. e въведен в експлоатация нов комплекс за производството на амоняк, азотна киселина и амониев нитрат. За Нас „Неохим” АД е лидер на българския и международен пазар в производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти. „Неохим“ АД е единствен производител в България на формалин, карбамид-формалдехидни смоли, натриев нитрат, амониев бикарбонат, райски газ, полиетиленов окис, стъклонапълнени термопласти и др. Нашите предимства Фирмата поддържа търговски взаимоотношения с партньори от САЩ, Бразилия, Англия, Франция, Италия, Гърция, Турция, Полша, Румъния и др. Пазарните предимства на „Неохим“ АД са: използване на отлични производствени технологии и модерно оборудване; добронамерени търговски взаимоотношения с бизнес партньорите си; създадени стабилни позиции на международните пазари в Западна Европа, Балканския полуостров, Азия, Латинска Америка и САЩ; предлагане на висококачествена продукция; Продуктова листа Азот Азотна киселина Амониев хидрогенкарбонат Амониев нитрат Амоняк Амонячна вода Вода обезсолена Въглероден диоксид Диазотен оксид Карбамидформалдехидна смола Кислород Натриев нитрат Формалин Магнезиев нитрат разтвор Полиамид Полиамид алкален Полипропилен стъклоусилен Шприцовани изделия Смесени торове www.neochim.bg