Метал Експрес  itemprop=

Метал Експрес

Фирма МЕТАЛ ЕКСПРЕС изкупува е и търгува с всички видове вторични суровини, демонтира и нарязва на машини и съоръжения, разчиства складове, детски градини и училища,извозва бракувана електронна техника /ИУЕЕО/,електронни автокантари във бази Варна и Разград.
изкупуване, събиране и обработка на вторични суровини За нас Фирмата е създадена през 2007 г. в гр.Варна със 100% български капитал. Към 2012 г. работят три бази за изкупуване, събиране и обработка на вторични суровини с площ над 2000 кв.м във Варна и Разград, изградени и работещи според изискванията и в съответствие със Закона за Управление на Отпадъците. Фирмата има добре изградени връзки с доставчици от цялата страна, както и сключени договори за обслужване с множество предприятия и фирми в Североизточна България. Нашите клиенти и доставчици, както и търговските ни партньори в страната и чужбина, разчитат на нашата лоялност, конкурентноспособност, както и на възможността за бързо реагиране и вземане на решения. Нашата дейност е пряко свързана с опазване на околната среда. Събирането и обработката на вторични суровини води до многократно им използване в производството, като така се спестяват огромни количества природен ресурс.     Фирмата ни е специализирана в изкупуване и търговия с вторични суровини, както и в разчистване и извозване на отпадъци от жилищни площи,производствени халета и дворове, демонтиране и нарязване на машини и съоръжения. Персоналът ни е мотивиран и добре подготвен за спецификата при работа с вторични суровини. Предмет на изкупуване и търговия са черни метали (желязо, ламарина и стружки), цветни метали (алуминий, мед, месинг, бронз, неръждаема стомана и сплавите им), както и хартия, пластмаса (ПЕ, ПВЦ, ПП, найлон, стъклени трошки), ИУЕЕО - излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (компютри, монитори, факсове, принтери и мн.други), ИУМПС - излязли от употреба моторни превозни средства, като фирмата издава удостоверения за КАТ. Номенклатура 1.Черни метали 1.1. Желязо дебело 1.2. Желязо тънко - ламарина 1.3. Железни стружки 2. Цветни метали 2.1. Медни отпадъци мед сборна мед механично белена мед дебела мед тънка медни стружки месинг жълт месинг смес месингови стружки бронз бронзови стружки     2.4. Оловни отпадъци олово меко - чисто олово меко - смолисто 2.5. Никелови отпадъци стандарт 10 % никел неръждавейка ( хромникел ) 8 % никел стружки от неръждавейка 3. Акумулатори – оловни, желязно-никелови и никел-кадмиеви батерии 4. Хартия, пластмаса – ПЕ, ПВЦ, ПП, найлони и стъклени трошки от буркани и бутилки 5. Излязло от употреба електрическо електронно оборудване 5.1. Големи домакински уреди 5.2. Малки домакински уреди 5.3. Изчислителна техника и технологии   6. ИУМПС – излязли от употреба моторни превозни средства – издаване на удостоверения за КАТ Централна База Варна ул. "Ц. Тодоров" №28 /до Тролейно Депо/ тел./ факс: 052 755055 моб.: 0889660760 моб.: 0887602344 e-mail: office@metalexpress.eu База Варна 2 ул. "Тролейна" №6 /до Затвора/ моб.: 0884196378 моб.: 0884945791 e-mail: varna@metalexpress.eu База Разград ул. "Перистър" №1 моб.: 0887602056 моб.: 0884196378 e-mail: razgrad@metalexpress.eu