Метапласт Инженеринг ООД  itemprop=

Метапласт Инженеринг ООД

Дружеството е лицензирано от Държавна Агенция за Метрологичен и Технически Надзор за изграждане ремонт и поддръжка на Разпределителни газопроводи и съоръженията към тях, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации с работно налягане до 1,6 МРа
„Метапласт Инженеринг” ООД „Метапласт Инженеринг” ООД е регистрирана през февруари 2006г. Дружеството е лицензирано от Държавна Агенция за Метрологичен и Технически Надзор за дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност с регистрационен № Пд140 като лице, което извършва поддържане и ремонтиране на: Разпределителни газопроводи и съоръженията към тях, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации с работно налягане до 1,6 МРа, горивни уредби и газови уреди за природен газ. Газопроводи, газови съоръжения и инсталации и газови уреди за втечнени въглеводородени газ. Парни котли с работно налягане до 1,6 МРа и водогрейни котли. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода с температура на транспортираната среда до 250° С или налягане до 1,6 МРа. "Метапласт Инженеринг" ООД е сертифицирана от TUV по ISO 9001:2001 за ремонтна дейност, изработване и монтаж на метални и пластмасови изделия и конструкции в енергийни съоръжения. Извършва: Монтаж и заваряване на тръбопроводи, въздуховоди и конструкции от метал и пластмаси; Изработване на съдове от пластмаси чрез заваряване, както и облицоване на съдове с пластмаса; Монтаж, ремонт и рециклиране на машини, съоръжения, вентилационни и отоплителни системи, галванични и технологични линии; Монтаж на PVC улуци; Изработване и монтаж на алуминиева дограма; Изработване и монтаж на метални врати и огради. За "Метапласт Инженеринг" ООД работят висококвалифицирани професионалисти, специализирани в: заваряване на метални тръби; аргоново заваряване; електродъгово заваряване на ъглови шевове; газо - кислородно заваряване; заваряване на пластмаси чрез топъл газ и екструзия; заваряване на тръби от полиетилен и полипропилен чрез технологията на челното заваряване; монтаж на метални конструкции. Продукти Вентилатори Изработване на вентилатори от полипропилен работещи в агресивни среди. Монтаж и заваряване на тръбопроводи, въздоховоди и конструкции от метал и пластмаса. Вентилации Изработване на вентилации и вентилационни системи от пластмаса. Заваряване и изработване на конструкции от метал. Облицоване Вътрешно облицоване на пречиствателна станция с полипропилен. Изработване на съдове от пластмаса чрез заваряване, както и облицоване на съдове от пластмаса. Проекти КЦМ АД гр.Пловдив ремонт на вентилатори и подмяна на въздуховоди във почти всички участъци на КЦМ АД - ЦХЛ, ККС, разливочна машина в ООП, подстанция, у-к "Електролитен", "Цинков сулфат", ППБМС, цинкови сплави и др. проектиране изработване и монтаж на вентилационни системи към инсталацията за варно мляко - ВиК, ЦХЛ, лаборатория "Кадмиево", лаборатория "Мокро извличане" и битовка "Електролитен" проектиране и изработване на 2бр.вани от метал и облицоването им с полипропилен за отд."Кадмиево" проектиране, изработване и монтаж на система за миене на катоди в у-к "Електролитен" проектиране, изработване и монтаж на филтър към системата за миене на катоди облицоване с полипропилен на пречиствателна станция - ВиК изработване на бункер кантари изработване на клапи мигалки изработване на пещ ликвационна изработване на мулди изработване на улеи за рафинационни котли заваряване на рафинационни котли изработване на корито за шнек — колектор на агломашина изработване на количка за изложник за черно олово демонтаж, изработване и монтаж на съд под "Тюрпенсон" монтаж на заключващи устройства за кошниците на "ФРИРТ" 1 и 2 демонтаж и монтаж на въздуховоди и продухващи вентили на ФРИРТ 1 и 2 изработване и монтаж на външен и вътрешен тръбопровод за вода от полиетилен Ф160 Изработване на тръбопровод за захранване с вода Ф63 монтаж на тръбопровод полиетилен Ф40-1000м за деминерализирана вода изработване и монтаж на смукател и въздуховади от полипропилен на системата за миене на катоди демонтаж и монтаж на парни инсталации в офиси ремонт на мазутопровод ремонт на фонар на покрива на у-к "Електролитен" с поликарбонат и мембрана "Синаптан" облицоване на вани с полиетилен в у-к "Електролитен" облицоване с полипропилен на два сборника- 100m3 в у-к "Мокро извличане" изработване на улеи от полипропилен в у-к "Електролитен" През 2007г. и 2008 г. фирмата има сключен договор с КЦМ АД и поддържа вентилациите тип "ФРИТ" в ООП и вентилациите на ЦЗЛ и КК. "Адизо" гр. Кърджали изработване на съд от полипропилен за локална пречиствателна станция EnviroChemie GmbH - клон България ремонт и оребряване на полиетиленов тръбопровод при МЕТАН ТАНК С10 за ВИН.С Индустрийс ООД гр. Карнобат "Аквахим"ЕООД гр. Пловдив изработване на полипропиленови съдове за Болярка ЕООД - гр. В.Търново Галваничен цех гр. Пловдив изработване на електролитни вани от полипропилен и полиетилен "Цинкови покрития" АД гр. Пловдив изработване на електролитна вана 31m3 от полипропилен