Общинска администрация Правец - Вижте още

Общинска администрация Правец

Община Правец се намира на 60 км североизточно от гр. София и заема площ от 323 кв. км. Населението е общо 9211 жители, от които около 5000 в общинския център – гр. Правец. Населените места са с ясно изразен планински и полупланински характер. Четири от тях /Разлив, Осиковица, Видраре и
Общинска администрация Правец

Община Правец се намира на 60 км североизточно от гр. София и заема площ от 323 кв. км.

Населението е общо 9211 жители, от които около 5000 в общинския център – гр. Правец.

Населените места са с ясно изразен планински и полупланински характер. Четири от тях /Разлив, Осиковица, Видраре и Джурово/ са с население над 500 души.

Общината граничи с Община Ябланица на североизток, с община Роман на север, с община Етрополе на юг и с община Ботевград на запад.

Община Правец е разположена в югозападните ридове на Предбалкана, територията е съчетание от специфичния релеф на средно високи хълмове и ливади, пресечени от долините на речната мрежа на р. Малък Искър.Съхранена е чиста природа със запазено разнообразие на флората и фауната.

Правец

Тя включва общо 11 населени места –

 • град Правец

и селата:

 • Разлив,
 • Правешка
 • Лъкавица,
 • Калугерово,
 • Своде,
 • Осиковска Лъкавица,
 • Осиковица,
 • Джурово,
 • Равнище,
 • Видраре
 • Манаселска река.

Най-често срещани дървесни видове са: дъб (бегун и цер), бук, габър, келяв габър, акация, бреза и др.

Допълнително чрез залесяване в горския фонд са внесени черен бор, дуглазка ела, смърч.

От храстовите често срещани са: шипка, обикновен дрян, малина, къпина, глог, кисел трън.

Тревната покривка е характерна за този тип места. Някои от представителите и са: левурда, папрати, бял равнец, жълт кантарион, горска ягода, орехче и др.

Характерни представители на фауната са:

бозайници– сърна, елен, дива свиня, лисица, заек;

птици – бял щъркел и черен щъркел, (защитена птица, която обитава закътани места по поречието на р. Витомерица), представители на семействата стърчиопашкови, гълъбови, чучулигови, синигерови, сива врана, сврака и др.;

земноводни– главно жаби- дървесни и водни, змии- главно разред люспести, сухоземни костенурки.

Общинска администрация Правец - отрасли:


Администрация, Общини, Общинска Администрация,