Изпълнителна агенция по лозата и виното  itemprop=

Изпълнителна агенция по лозата и виното

Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) е създадена на основание чл. 66, ал. 2 от Закона за виното и спиртните напитки. Aгенцията осъществява контрол по спазването на изискванията на Закона за виното и спиртните напитки по отношение на лозовите насаждения, гроздето, предназначено
София, бул."Цариградско шосе" №125

Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) е създадена на основание чл. 66, ал. 2 от Закона за виното и спиртните напитки. Aгенцията осъществява контрол по спазването на изискванията на Закона за виното и спиртните напитки по отношение на лозовите насаждения, гроздето, предназначено за производство на вино, гроздовата мъст, продуктите от грозде и вино и вината. Изпълнителна агенция по лозата и виното се ръководи и представлява от Изпълнителен директор. Административното ръководство на агенцията се осъществява от главен секретар в изпълнение на законните разпореждания на изпълнителния директор. Финансовият контрольор е на пряко подчинение на изпълнителния директор. Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност на агенцията. Общата администрация е организирана в дирекция "Административно, правно обслужване и финансово-стопански дейности" с численост 14 души. Тя осигурява технически дейността на изпълнителния директор и на специализираната администрация и осъществява дейности по административното обслужване на физически и юридически лица. Функции на Дирекция "Административно, правно обслужване и финансово-стопански дейности": 1. подпомага осъществяването на правомощията на изпълнителния директор като ръководител на агенцията, създава условия за осъществяване дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното, правното и финансово-стопанското обслужване; 2. разработва и дава становища по проекти на нормативни актове; 3. осъществява процесуалното представителство на изпълнителната агенция пред съдилищата; 4. оказва правна помощ на изпълнителния директор по законосъобразното изпълнение на неговите правомощия, като изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми; 5. изготвя проекти на трудови договори и актове за назначаване на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение в агенцията; 6. отговаря за осигуряването на цялостното финансово-счетоводно обслужване на агенцията в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и другите нормативни актове; 7. осигурява стопанското обслужване на агенцията и управлението на собствеността; 8. осигурява техническото, деловодното и транспортното обслужване на агенцията; 9. изработва предложения за длъжностни характеристики и за работни заплати в агенцията; 10. съхранява трудовите и служебните досиета на служителите и ги поддържа в съответствие със Закона за държавния служител и Кодекса на труда; 11. организира управлението при отбранително-мобилизационна подготовка на агенцията и оперативната подготовка на личния състав за работа в условия на криза; 12. осигурява архивното обслужване на агенцията; 13. организира извършването на основните и текущите ремонти на помещенията на агенцията, следи за поддържането, спазването, съхраняването и необходимата отчетност на наличната материална база; 14. контролира охраната и чистотата в помещенията на агенцията; 15. отговаря за информационното обслужване на агенцията.  

Изпълнителна агенция по лозата и виното - отрасли:


Администрация, Общини, Изпълнителни Агенции,

Мнения за Изпълнителна агенция по лозата и виното


The company has no review.

Напиши мнение за Изпълнителна агенция по лозата и виното


Поставете отметката.
Съгласен съм | Условия за писане на мнения

Уважаеми клиенти когато публикувате мнение Ви молим да запазите добрия тон на общуване и да се придържате и излагате фактите които касаят и описват конкретния случай. Всякакви коментари и обидни квалификации по адрес на хората или фирмите за които пишете и са в разрез с добрия тон на общуване ще бъдат премахвани.

Коментарите може да бъдат изтрити от модераторите, ако съдържат обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

ПРАВО НА ОТГОВОР - На всяка фирма, към която се отнася конкретният коментар или мнение, се дава правото на отговор.