Варус 2003 - Вижте още

Варус 2003

Фирма ВАРУС 2003 ЕООД се занимава с: доставка по заявка на всякакъв вид релси по стандарт ГОСТ и стандарт DIN- железопътни релси, кранови релси, малки и големи релси. Доставка на метали, прокат, профили, ламарини;
ВАРУС 2003

ВАРУС 2003 ЕООД
Търговия с метали и енергийно оборудване.
Тел.:052/ 74 60 73, моб. тел. 0887 311 160, e-mail: varus@abv.bg

Фирма ВАРУС 2003 ЕООД се занимава с:


- Доставка по заявка на всякакъв вид релси по стандарт ГОСТ и стандарт DIN- железопътни релси, кранови релси, малки и големи релси;
- Доставка на материали и метали;
- Проектиране, производство и доставка на оборудване и резервни части за минната, химическата, нефтодобивната промишленост, енергетиката и геологията.

 

I. На склад в град Варна

Асортимент
кг/м
L /м/
бр.
кг.
I
Кранови релси ГОСТ 4121
1.
тип KP 70
52,70
12
40
25 300
2.
тип КР 80
63,52
12
45
40 360
3.
тип КР 100
88,73
12
68
72 403
4.
тип КР 120
117,89
12
107
151 510
II.
Кранови релси кранови DIN 536P1
1. тип А 55
31,80
12
12
45 80
2. тип А 75
56,20
12
18
12 140
3. тип А100
75,2
12
68
61 360
4. тип А120
100
12
127
152 400
III Релси железопътни DIN
1.
тип S 14
14,00
8
14
15 70
2.
тип S 24
24,43
10
10
2443
3.
тип S 33
33,40
8
23
60 25
4.
тип S 49
49,49
12,50
15
91 60
11.
тип S 64
64
12
7
50 43
IV.
Релси железопътни ГОСТ
1. тип Р38
38,40
12,50
130
62 500
2. тип РПШ - 31
31,18
9.55
2
600
Други Метали:
1. Джантови връзки        
2. Тръби спир.Ф1220х8
270
30
3
7300
3. Лам. Р265GH б=34
267
1500 х 4000
1
1700

Варус 2003
II. По заявка доставяме

1. Тръби-черни и неръждаеми
2. Ламарини-черни,неръждаеми и цветни
3. Профили-Дв.”Т”-обр.П-обр.Винкели
4. Прокат.
5. Арматура:запорна,регулираща,ниско и високо налягане.Енергийно оборудване
6. Релси по ГОСТ и DIN

www.varus2003.business.bg