Радина М ООД - Вижте още

Радина М ООД

Фирма Радина-М ООД Пловдив е специализирана в проектиране и изработка на всички видове зъбнопрофилни детайли. В производствената гама се включват зъбни колела и венци, детайли с вътрешни и външни шлици, рейки, преговащи валове шнекове и др.
Пловдив, Югоизточна Промишлена Зона, ул. инж. Асен Йорданов 10

Радина М ООД
Радина М ООДРадина М ООД
...
Радина - М ООД

Фирма Радина-М ООД Пловдив е специализирана в проектиране и изработка на всички видове зъбнопрофилни детайли. В производствената гама се включват зъбни колела и венци, детайли с вътрешни и външни шлици, рейки, преговащи валове, шнекове и голямо разнообразие от механични възли.

Ремонтната дейност обхваща дефектоване, изработка и монтаж на резервни части за диференциали, планетарни и червячни редуктори, скоростни кутии, зъбни помпи и др. На базата на натрупания опит се предлагат и консултантски услуги. Разработените за нуждите на фирмата компютърни програми дават възможност за бързо и точно изчисление на параметрите и геометрията на зъбните колела. Качеството на изработените детайли се контролира с помощта на тестови уреди за определяне точността на изпълнение.


Радина М ООД

Продукти

Цилиндрични зъбни колела Конусни зъбни колела Верижни зъбни колела

Зъбни рейки и съединители Зъбноремъчни шайби Профилирани детайли

Преговащи валове, шнекове Червячни зъбни предавки


Радина М ООД Радина М ООД Радина М ООД Радина М ООД Радина М ООД Радина М ООД

Основни дейности

Производство - Цялостна изработка на единични и серийни детайли и механични възли.

Услуги - Зъбонарязване на детайли, ремонт на механични предавки, консултантска и търговска дейност, реклама.


Радина М ООД

Основни дейности

Изработване на резервни части и възли за: хранително-вкусова и тютюнева промишленост; дървообработваща, хартиена и печатарска промишленост; селскостопански и пътностроителни машини; автомобили, автобуси и автокранове; рудодобивна и леярска промишленост; металообработващи машини.

Аварийни поръчки - при аварийни ситуации фирма Рдина-М ООД Пловдив изпълнява спешни поръчки, при които се извършва незабавно дефектоване, изготвяне на техническа документация и пренасочване на мощности и ресурси за изработване на детайлите във възможно най-кратки срокове.