Мото Гард ЕООД  itemprop=

Мото Гард ЕООД

Модификаторът Moto Guard® представлява усъвършенствана на основата на нанотехнологиите антифрикционна възстановяваща композиция, патентована от Академията на науките на Руската Федерация от 10. 10. 2004 г., усъвършенствана от Института по Физика на твърдото тяло към БАН и фирма "Евро"
Кратка харектеристика на Moto Guard®-ARC Съвършено новото поколение възстановяващо и противоизносващо покритие (ARC)е защитено с патент за изобретение № 2237704 от 10.10.2004 г. Moto Guard® представлява усъвършенствана формула на основата на патентования руски продукт на база на нанотехнологиите - АНТИФРИКЦИОННА ВЪЗСТАНОВЯВАЩА КОМПОЗИЦИЯ /ARC/, произведена и разработена от Института по Машиностроене към Руската Академия на Науките. 100 % концентрат. Като следваща стъпка в развитието е появата на усъвършенствания продукт Moto Guard® . Той е съвместна разработка на Институтът по Машиностроене към Руската Академия на Науките с Института по Физика на твърдото тяло при „Българската Академия на Науките(БАН) и Фирма „Евро Инжинеринг“България. Усъвършенствания продукт носи името и марката Moto Guard®, и е запазена българска търговска марка. Информация за Moto Guard® 1. Задържане на смазващата среда(двигателното масло) върху твърдите тела в зоната на триене в следствие на създадения от модификатора много тънък непрекъснат слой /филм/, намаляващ повърхностната енергия на твърдото тяло; 2. Подобряване антифрикционните и противозадирни свойства на метала и снижаване коефициента на триене - чрез намаляване на повърхностната енергия и задържане на смазочната среда (маслото) в зоната на триене. 3. Запълване получените в следствие на работата вътрешни задирания по метала и възстановяване на износените триещи се връзки и детайли в по-дълго използваните двигатели и трансмисии с до 95% от техния първоначален ресурс. 4. Снижаване газопроницаемостта на материалите от които са изработени двигателите и трансмисиите, и намаляване на тяхното "стареене". 5. Улесняване стартирането на двигателите и трансмисиите при много ниски температури. Резултатите от изпитанията за запалване при температура - 25о С показват, че натоварването на електростартерните системи на третирани с Moto Guard® бензинови двигатели намалява с 22%, а на дизелови - с 16%. 6. Сигурна защита на двигателя и трансмисията от т. н. "сух старт" (т.е. стартиране на двигателя след продължителен престой - маслото се е стекло в картера и сегментите, цилиндрите и разпределителния вал са сухи), при който износването на триещите се части и вероятността за нараняване на повърхностите им значително нарастват. 7. Увеличаване компресията на двигателите и нейното изравняване във всички цилиндри. 8. Почистване на маслената среда (маслените магистрали, картера, маслената помпа и др.) от смолисти отлагания и нагари. 9. Осигуряване равномерна работа на двигателите в работен режим. 10. Намаляване разхода на гориво както следва: в селищни условия: с 15 ? 16%; извън селища: със 17 ? 23%. 11. Повишаване мощността на двигателите с: 2 ? 22.4% - за бензинови двигатели 9.7 ? 18.6%. - за дизелови двигатели 12. Значително намаляване износването на всички подложени на интензивно триене възли и детайли на двигателите, скоростните кутии и трансмисиите, с което се повишава междуремонтния им ресур с два и повече пъти. Moto Guard® е съвместим с абсолютно всички автомобилни минерални и синтетични масла, разпространени на пазара. Moto Guard® не оказва влияние върху качествата на маслото, а само се разнася от него в двигателя. Нанесеният от Moto Guard® слой прониква в триещите се твърди повърхности и поддържа свойствата си до изминаването на най-малко 60 000 км , и продължава до 100 000 км , или 18 месеца след третирането с него. След изтичане на посочените ресурси, можете да третирате отново с Moto Guard®. Доказан ефект с гаранцията на Института по физика на твърдото тяло към – БАН !