Енеркемикал ООД - Вижте още

Енеркемикал ООД

Отначало не е строго профилиран и произвежда детайли необходими за заводите от системата на ЗММ. Този период е съвсем кратък. Заводът се специализира в производството на ковашкопресови машини.След 1972г. се усвоява производството на ексцентър преси ПЕ 25 А, ПЕ 40А, ПЕ 63 А, ножица
Енеркемикал ЕООД
ЕНЕРКЕМИКАЛ ООД
ЕНЕРКЕМИКАЛ ООД е водещо металообработващо предприятие. Предметът на дейност е производство и рециклиране на машини,изработка на нестандартно оборудване и метални конструкции.

Енеркемикал ООД гр.Плевен е правоприемник на Завод за ковашкопресови машини(1972г.),с многогодишен опит в производството на ексцентрикови преси,ножици гилотинни и валове за огъване на метални листи.Производствената база се намира в гр.Белене.

Фирмата предлага на своите клиенти:

 • Производство и рециклиране на машини,включително и изработка на резервни части за ексцентрикови преси ПЕ25А,ПЕ40А и ПЕ63А,вал за огъване на метални листи ВОМЛ 6/2000 и ножица гилотинна 4/2000.
 • Изработка на нестандартни метални изделия(оборудване),корпусни детайли и метални конструкции по задание на клиента.
 • Изработка и монтаж на инсталация за преработка за износени автомобилни гуми.

Неговата продукция намира приложение в редица значими отрасли от икономиката като:

 • машиностроене
 • енергетика
 • химическа промишленост
 • строителство
 • и др.

Фирмата притежава сертификат за качество по БДС EN ISO 9001:2008,издаден от Тюф Рейнланд България ЕООД.

ПРОДУКЦИЯТА НА ЕНЕРКЕМИКАЛ НА НОВ РЕД

Преси ексцентрикови - ПЕ25А, ПЕ40А, ПЕ63А

Енеркемикал ЕООД

Предназначени за различни студенопресови операции: рязане, изсичане, пробиване, калиброване, изтегляне, огъване и др.

 

Ножица гилотинна НГ 4/2000

Енеркемикал ЕООД

Предназначена за студено отрязване на листове от черни и цветни метали.

Максимална дебелина на листа 4мм, максимална ширина – 2000мм ;

Ножица гилотинна – 3х2500 – максимална дебелина на листа 3мм, максимална ширина – 2500мм

Енеркемикал ЕООД  

Вал огъващ метални листи - ВОМЛ

Mаксимална дебелина на огъвания лист 6мм, максимална ширина – 2000мм ; минимален диаметър на огъване – 250мм ВОМЛ 5х2500 – максимална дебелина на огъвания лист 5мм, максимална ширина – 2500 мм; минимален диаметър на огъване – 250мм;

КОНСТРУКЦИИ

Инсталация за преработка на износени автомобилни гуми

Енеркемикал ЕООД Енеркемикал ЕООД Енеркемикал ЕООД Енеркемикал ЕООД Енеркемикал ЕООД

Оползотворяване на износени автомобилни гуми и гумени отпадъци по метода на нискотемпературна пиролиза

Изходни продукти - течно и твърдо гориво, пиролизен газ, металокорд

ОБОРУДВАНЕ

 • Plasma “Hypertherm” HPR260 размер на масата 2000мм х 6000мм
 • Газорезна машина „Zinser“ с 4бр. глави и 6бр. горелки и масата 3000мм х 8000мм
 • Фрезхобел „Titan“ Размер на масата 1600ммх4000мм с 4 фрезови глави
 • Челно бандажен струг – „Poreba“диаметър на планшайба 1200мм, разстояние между центри 5000мм
 • Кръгъл шлайф Ф400 L3000
 • Плосък шлайф 600/2000
 • Борверг W200G – „ Skoda“ диаметър на шпиндела 200мм , X – 8000мм, Y – 4000мм , Z – 1800мм, оборудван с две въртящи маси 2000мм х 2000мм
 • Борверг WH13A – „Varnsdorf“ диаметър на шпиндела 130mm, Х - 2000мм, У – 2000мм, Z – 1500мм, Оборудван с маса 1800мм х 2000мм иплан шайба ø 1000
 • Абкант „ERFURT“ 160 t L 4750 mm
 • Гилотина „Азовекое ПО “ 32мм х 3150мм
 • и други
Енеркемикал ЕООД Енеркемикал ЕООД Енеркемикал ЕООД Енеркемикал ЕООД Енеркемикал ЕООД Енеркемикал ЕООД Енеркемикал ЕООД Енеркемикал ЕООД

Борверзи

Енеркемикал ЕООД
 

КЛИЕНТИ

 • "Свилоцел"ЕАД гр.Свищов
 • "Химремонтстрой"АД гр.София
 • "МАЙКРОМЕТ"ООД гр.Белене
 • ЕТ"Веспа-Веско Панталеев" гр.Плевен
 • Унитех-Троян"ООД гр.Троян
 • "ПМУ-Свищов"ООД-гр.Свищов
 • "Еутит България"АД-гр.Велико Търново
 • ТЕЦ"Свилоза"АД гр.Свищов
 • "Анди Солид"ООД гр.Плевен
 • "Хидройоникс"ЕООД гр.Пловдив
 • "Полимерс Трейдинг"ЕООД гр.Плевен
 • "Банков"ООД-гр.Плевен
 • "Р и Р Инженеринг Консулт"ООД гр.София
 • "Спарки"АД гр.Русе
 • "ЕМКО"АД гр.Белене
 • "ХЕМ"АД гр.Плевен
 • "ФАВО"АД гр.Свищов
 • "SEVMHY Industries"-Франция
 • "Железно"ООД-Русия
 • UNIC PEN Impex Co SRL-Румъния
 • и други