Велеганов - Вижте още

Велеганов

Камбанолеярна Фирма Велеганов град Пловдив, е създадена през 1872 година от братята Лазар и Иван Велеганови. Продуктите които предлага фирмата са: отливки на свещници, отливане на камбани, полилеи, панахидници. Изливане на Камбани - Фирма Велеганов Пловдив изработва камбани от калаен
Камбани -

Камбанолеярна Велеганов:

|| Камбани || Свещници || Полилеи || Панихидници ||

Камбани - Фирма "Велеганов" Пловдив изработва камбани от калаен бронз по семейна технология. Камбаните могат да се изработват с определен тон и надпис по желание на клиента. Според теглото си те могат да се хармонират, т.е. да има последователност на тоновете, ако камбаните са две или повече. Камбани изработени от нас има в почти всички храмове в България, а също така и в храмове в Македония, Сърбия, Германия и Турция.

Свещници - Свещниците на фирма "Велеганов" се изработват от масивен месинг, с различен диаметър на таблите и брой на патрончетата и височина.

Камбани -

Полилеи - Полилеите се изработват от масивен месинг и с голям диапазон от размери. В зависимост от желанието на клиентите броят на лампите и диаметъра на полилеите е различен.

Панихидници - Фирма "Велеганов" изработва панихидници от масивен месинг. Според предпочитанията на клиента те могат да бъдат с табла или кръг.


Камбанолеярна Велеганов:

Фирма "Велеганов" гр. Пловдив е създадена през 1872 година от братята Лазар и Иван Велеганови. Функционирането на фирмата съвпада с предосвободителната епоха на България, и братя Велеганови участват дейно в подготовката на Априлското въстание, като леят лъвчета и куршуми за въстаниците.

След като турските власти залавят Иван Велеганов (и след изтезания той умира в затвора), вторият брат Лазар продължава да разширява дейността на фирмата. Започва да лее църковни камбани, свещници и друга църковна утвар.

Велеганов
Камбанолеярна Велеганов:

Наследници на Лазар Велеганов са Благо Велеганов и след години неговият син Лазар Велеганов, който ориентира фирмата към изработването освен на камбани и то с определена тоналност, и към изработването и на църковни полилеи и свещници, панихидници и различни декоративни месингови елементи.

Камбаните изработени от фирмата печелят много награди и признание на изложенията в Пловдив и в други градове. Качеството на отлятите от нашата фирма камбани и свещници е доказано и признато и до днес. Днес ние наследниците на братя Велеганови продължаваме да изработваме църковни камбани, свещници и полилеи, които украсяват храмове в цяла България, Македония, Германия.

Велеганов