Ники Метал  itemprop=

Ники Метал

"Ники Метал" ЕООД е търговско дружество основано през 2004 година с предмет на дейност – търговия с черни и цветни метали. Фирмата стартира дейността си през 2005 година. Дейността на "Ники Метал" ЕООД е ориентирана към прякото изкупуване от населението и предприятия на вторични
Черниче, обл.Благоевград, общ.Симитли

Ники Метал ЕООД "Ники Метал" ЕООД изкупува и продава всички видове метален скрап. Широката номенклатура от вторични метали, с които търгува "Ники Метал" ЕООД съдържа 12 основни групи и около 40 подгрупи. Търговия на едро и дребно с: черни метали цветни метали метален скрап За нас "Ники Метал" ЕООД е търговско дружество основано през 2004 година с предмет на дейност – търговия с черни и цветни метали. Фирмата стартира дейността си през 2005 година. Едноличен собственик на капитала е Николай Кирилов Николов, дългогодишен специалист в тази област като управител на бази за изкупуване на черни и цветни метали към Скрапметал ООД гр. София. Дейността на "Ники Метал" ЕООД е ориентирана към прякото изкупуване от населението и предприятия на вторични суровини и последващата им реализация на вътрешния и международни пазари. Именно в тази област от стопанската дейност "Ники Метал" ЕООД има изграден авторитет като коректен и лоялен търговски партньор. От създаването си до настоящият момент "Ники Метал" ЕООД е изградил собствен мениджърски екип от квалифицирани специалисти в областта на търговията с вторични черни и цветни метали. Ники Метал ЕООД Търговия "Ники Метал" ЕООД притежава безсрочна Лицензия за търговия с отпадъци от черни и цветни метали под № 371/08. 05. 2006 година издадена от Министерство на икономиката и енергетиката. Дружеството има разработена програма за дейностите по управление на отпадъците и притежава разрешение за събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци, излезли от употреба МПС, хартия, пластмаса и стъкло. "Ники Метал" ЕООД изкупува и продава всички видове метален скрап. Широката номенклатура от вторични метали, с които търгува "Ники Метал" ЕООД съдържа 12 основни групи и около 40 подгрупи. Дружеството разполага със собствени материални бази за изкупуване на метали в с. Черниче, гр. Разлог, гр. Добринище, с. Баня и две в гр. Петрич. Разполага и със собствен транспорт: - Специализирани автомобили за товаряне и превоз на скрап, багер. За Нас Дружеството притежава и лиценз № 2901 за международен автомобилен превоз срещу заплащане от 30. 05. 2009 година до 30. 05. 2011 година. Закупени са два броя товарни автомобили МАН ТGS 18.440 гондоли за насипни товари. Оборудвани са с автоматична щора с дистанционно управление, пломбажно въже, секретно отваряне на вратите с цел сигурност на превозваните товари. Монтирани са и два броя автомобилни везни с товароносимост до 60 тона на площадките в с. Черниче и гр. Петрич. При нас ще откриете най-добрите цени за региона! www.nikimetal.com