Агенция за приватизация и следприватизационен контрол  itemprop=

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

Агенцията за приватизация (АП) е създадена през 1992 година със Закона за преобразуване и приватизация на държавните и общински предприятия. По този закон, агенцията беше компетентна за раздържавяването на големите държавни предприятия в страната, докато по-малките и средни фирми се
Агенцията за приватизация (АП) е създадена през 1992 година  със Закона за преобразуване и приватизация  на държавните и общински предприятия.  По този закон, агенцията беше компетентна за раздържавяването на големите държавни предприятия в страната, докато по-малките и средни фирми се раздържавяваха от отрасловите министерства. С приемането на Закона за приватизация и следприватизационен конктрол, през 2002 година, цялата дейност по приватизацията на държавното участие в предприятията беше съсредоточена в Агенцията за приватизация. Преобладаващата част от държавните активи, които са били определени за продажба са приватизирани. Към настоящия момент Агенцията за приватизация разполага с ресурс от 22 дружества с над 50 на сто държавно участие (мажоритарни пакети). При някои от тях все още съществуват правни проблеми, свързани със собствеността им, а при други процедурите зависят от действия и решения, които следва да бъдат осъществени от други ведомства. В списъка-приложение №1 към чл.3, ал.1 от ЗПСК (т.нар. “забранителен“ списък) са включени други 173 търговски дружества, част от които след необходимите нормативни промени могат да бъдат успешно приватизирани.  Ресурсът от дружества с под 50 на сто държавно участие в капитала (миноритарни пакети) е съставен от 126 търговски дружества. Той включва 76 пакети от акции/дялове, които представляват под 10% от капитала на съответните дружества. По-голямата част от предлаганите пакети акции са от дружества, които не са публични, което ги прави неатрактивни за инвеститорите. Продажбата на друга, немалка част от дружествата с миноритарно държавно участие в капитала е блокирана поради реституционни претенции, както и заведените по повод на това съдебни дела (40 бр.). Към настоящия момент по отношение на пакети от акции/дялове от капитала на 147 дружества, включени в Списъка по чл.11, ал.2 от ЗПСК се допуска плащане с непарични платежни средства.  АПСК си поставя цели, които следва да бъдат постигнати в процеса на приватизация и следприватизационен контрол: • приключване на приватизацията на големите държавни дружества, предназначени за продажба; • осигуряване на парични постъпления в държавния бюджет; • провеждане на активен маркетинг с цел привличане на инвеститорски интерес; • постигане на икономически ефективна приватизация; • реализиране на ефективен и ефикасен следприватизационен контрол по отношение на поетите от купувачите задължения; • повишаване ефективността и ефикасността на процесуалната защита в хода на исковото и изпълнителното производства. Постигане на целите при спазване на следните принципи: • осигуряване на равнопоставеност на инвеститорите; • поддържане на правила и механизми за яснота и прозрачност при провеждане на процедурите; • ефективност, ефикасност и икономичност при усвояване на предоставените средства от Фонда за покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол (ФПРПСК) за осъществяване на дейностите по подготовка на приватизационния процес и контрол на изпълнението на поетите от купувачите задължения.

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол - отрасли:


Администрация, Общини, Административни Структури,

Мнения за Агенция за приватизация и следприватизационен контрол


The company has no review.

Напиши мнение за Агенция за приватизация и следприватизационен контрол


Поставете отметката.
Съгласен съм | Условия за писане на мнения

Уважаеми клиенти когато публикувате мнение Ви молим да запазите добрия тон на общуване и да се придържате и излагате фактите които касаят и описват конкретния случай. Всякакви коментари и обидни квалификации по адрес на хората или фирмите за които пишете и са в разрез с добрия тон на общуване ще бъдат премахвани.

Коментарите може да бъдат изтрити от модераторите, ако съдържат обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

ПРАВО НА ОТГОВОР - На всяка фирма, към която се отнася конкретният коментар или мнение, се дава правото на отговор.