Областна администрация Благоевград - Вижте още

Областна администрация Благоевград

Благоевградска област заема Югозападната част на България и е нейна „врата”, отворена към Балканите, Европа и света. Общата й площ е 6 449 км2, което представлява 5,8% от територията на страната. Южната й граница е с Република Гърция, на запад граничи с Република Македония, на изток с
Благоевград, пл. Г.Измирлиев 9

Благоевград

Благоевградска област заема Югозападната част на България и е нейна „врата”, отворена към Балканите, Европа и света. Общата й площ е 6 449 км2, което представлява 5,8% от територията на страната. Южната й граница е с Република Гърция, на запад граничи с Република Македония, на изток с Пазарджишка и Смолянска области, а на север с Кюстендилска област. Административно областта е разделена на 14 общини, 96 кметства и 280 населени места.Население
Населението на Благоевградска област наброява 335638 души /към 31.12.2003 г./. Това прави 4,3% от населението на Р. България. Според броя на постоянното население тя е шестата по големина област в страната.

Областна администрация - Благоевград География
Благоевградска област заема Югозападната част на територията на Р. България. Разположена е между Кюстендилска, Пазарджишка и Смолянска области и държавните граници с Гърция и Македония. Обхваща долините на реките Струма и Места, Пирин планина и дялове от планините Рила, Родопи, Славянка, Беласица, Огражден, Малешевска и Влахина.

Образование
В областния център – гр. Благоевград се намират две висши учебни заведения с национално и международно значение: Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград и Американски университет в България.

Здравеопазване
В системата на здравеопазването в област Благоевград са изградени и функционират 11 болнични заведения, в т. ч. 5 болници, 4 диспансери и 2 специализирани болници за рехабилитация. В гр. Благоевград здравното обслужване на населението се осъществява от многопрофилната болница за активно лечение (с 718 легла), която е с областно значение. Към нея функционира център за спешна медицинска помощ. Изграден е и център за хемодиализа. Диспансерите (със стационари) са с областно значение (за пневмо-фтизиатрични заболявания; за онкологични; за кожно-венерически и за психични заболявания). Останалите четири болници са разположени в Петрич, Гоце Делчев, Разлог и Сандански като обслужват и общините от областта, в които няма болнични заведения. Болницата в Гоце Делчев обслужва населението на общини Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча и Хаджидимово; болницата в Разлог - общини Разлог, Банско, Белица и Якоруда.; болницата в Сандански - общини Сандански, Кресна и Струмяни, болницата в Петрич – населението на общ. Петрич. Специализираните болници са с национално значение. Те са разположени на територията на общини Сандански, респ. гр.Сандански и Петрич (с. Марикостиново). Местоположението им е свързано със специфичните природно-климатични условия и ресурси на територията.

Туризъм
Туризмът на територията на областта е основен отрасъл на икономиката и. Прекрасната природа на 10-те планини с принебесни върхове, кристални езера, заоблени била и просторни планински поляни, живописните долини и котловини на Струма и Места с мрежата от десетки притоци, южната земя, от която бликат безброй топли и студени минерални извори, са изключителна предпоставка за развитието му. Не по-маловажни са благоприятните климатични условия за целогодишен отдих и туризъм, крайграничното местоположение, богатото културно-историческо наследство, националните и международни прояви, организирани от общините и висшите учебни заведения.

История
Благоевградска област има богато историческо минало от праисторически времена до наши дни. Античността е белязана с останки от Римски град /I – IIIв./ под днешния гр. Сандански; гр.Нейн/ I - III в./ близо до с. Долна Градешница, община Кресна; Римски град/I - III в./ в м. “Рупите”, близо до гр. Петрич и Никополис ад Нестум/I -VI в./ в община Гърмен. В Благоевград и в землищата на почти всички селища съществуват многобройни ярки следи от древните траки, римляни и гърци.
.

Областна администрация Благоевград - Отрасли:

Областна Администрация,

Населено място:

Благоевград

Отрасли в град Благоевград:

Областна Администрация в град Благоевград,

Актуално в каталога


Здравейте приятели на Business.bg.

Последните 7 месеца за нас бяха много важни, защото стартирахме изработването на нов дизайн на нашия каталог, нов администраторски панел и нова мобилна версия с респонзив дизайн, според последните очаквания на потребителите и новите изисквания на Google и останалите търсещи машини, до услугите на които се позоваваме ежедневно. Виж още...

За BUSINESS.bg


Контакти
Какво е BUSINESS.bg?
Услуги
Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?