Областна администрация Бургас - Вижте още

Областна администрация Бургас

Област Бургас е една от най-развитите области в Република България. Тя е втората по големина след Софийска област и четвърта в страната по численост на населението.
Бургас, ул. Цар Петър 1

Областна администрация - БургасОбласт Бургас е една от най-развитите области в Република България. Тя е втората по големина след Софийска област и четвърта в страната по численост на населението.
 • Площ - 7 753,14 кв.м.
 • Население - 426 028
 • Гъстота на населението - 55,7 души на кв.м.
 • Общини - 13 (вкл. 257 населени места)
 • Средна годишна температура - 13° С
 • Средно валежи за година - 514 мм/кв.м.
БургасГеостратегическото положение на областта е фактор от национална величина, който е общопризнат от различни страни в Европа, Азия и Африка. Тук се пресичат традиционалните и новоположени оси на икономическия и политически интерес както следва: Европа-Близък Изток-Азия; Европа-Среден Изток-Азия; Русия, Украйна, Беларус и Западна Европа.

Област Бургас е важен "Вход/Изход" на България. Около 74 % от годишния внос/износ минават предимно през Пристанище Бургас. Главните фактори влияещи върху териториалните локализации са: налични природни ключови ресурсни дадености с икономическа важност като: минни залежи и минерали използвани за суровина в промишленото производство и строителството; голямо почвено разнообразие представляващо важна предпоставка за развитието на селското стопанство; черноморските крайбрежни зони и плажови ивици, термални минерални извори, условия за отдих и възстановяване /селски и опознавателен туризъм/ в планинските райони на областта, оценени като фактор в развитието на туризма и почивното дело; наличие на високо квалифицирана работна ръка с опит в основните промишлени отрасли на регионалната икономика; добро ниво на техническа, социална и пазарна инфраструктура.

Бургас Със своите изградени промишлени, селскостопански, туристически и транспортни структури и новото законодателство Област Бургас дава възможност на потенциални инвеститори да изпълнят сериозни инвестиционни проекти на територията й, като при това може да се разчита на добронамереност и готовност за взаимоизгодни отношения.


Стопанска информация

Област Бургас дава 5,22 % от БВП на страната при следната транспортна и пазарна инфраструктура:

 • Пристанищен комплекс - Бургас, Нефтено и Рибно пристанища; пристанищата на Созопол, Несебър и Царево;
 • Летище Бургас, вкл. карго терминал;
 • Разширени ж.п. гари в Бургас и Карнобат;
 • Големи предприятия за автотранспорт в Бургас и Карнобат;
 • Обширни складови площи - открити и в помещения - разположени предимно в района на пристанището и близо до магистралата Бургас- Карнобат;
 • Бургаска Свободна зона
Промишленост

Промишлеността със своята многоотраслова специфика е водещ сектор в икономическата структура на Бургас. Застъпени са повечето отрасли с изключение на автомобилостроене, ниско- и високоволтови инсталации и отчасти електроника. Някои от производствата са единствени или определящи за страната, като например: тъмни и светли нефтопродукти, химически влакна, пластмаси и други химически изделия; корабостроене, вентилационна и пречиствателна техника, товарно вагоностроене, рибопреработвателна промишленост и т.н.

Следните промишлени отрасли са от решаващо структурно значение:

 • Нефтохимическа /нефтопреработваща промишленост/ - дава 70 % от обема на промишленото производство;
 • Хранителновкусова промишленост и винопроизводство - 12,2 %;
 • Производство на електрическа и топлинна енергия-3,6 %;
 • Текстилна промишленост - 2,4 %.

Област Бургас е с висока степен на индустриализация. Туризмът, селското стопанство и транспорта допълват цялостния икономически облик на региона.

Занаяти - традиционни продукти
 • Пластмасови опаковки;
 • Конфекция;
 • Сладкарски изделия;
 • Спално бельо;
 • Мебели.

Областна администрация Бургас - Отрасли:

Областна Администрация,

Населено място:

Бургас

Отрасли в град Бургас:

Областна Администрация в град Бургас,

Актуално в каталога


Здравейте приятели на Business.bg.

Последните 7 месеца за нас бяха много важни, защото стартирахме изработването на нов дизайн на нашия каталог, нов администраторски панел и нова мобилна версия с респонзив дизайн, според последните очаквания на потребителите и новите изисквания на Google и останалите търсещи машини, до услугите на които се позоваваме ежедневно. Виж още...

За BUSINESS.bg


Контакти
Какво е BUSINESS.bg?
Услуги
Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?