Общинска администрация Айтос - Вижте още

Общинска администрация Айтос

Община Айтос обхваща южните склонове на Източна Стара планина и долината на река Айтоска. Територията й е 402.866 кв. км. Има разнообразен релеф, климатът е умерено континентален. Почвите са канелени горски и алувиални. В района има минерални води с лечебни свойства, богата флора.
Общинска администрация Айтос

Община Айтос е разположена в юго-източната част на Република България и е в границите на област Бургас. Обхваща южните склонове на Източна Стара планина и долината на р. Айтоска. Теренът й е предимно равнинен. Съседните общини са: на север - общ.Руен, на запад - общ.Карнобат, на юг и югоизток - общ.Бургас, и на изток - общ.Поморие. Общински център е град Айтос (на 28км от гр.Бургас) а в границите на общината са включени още 16 населени места, по-големите от които са: Мъглен, Карагеоргиево, Тополица, Черноград, Чукарка, Пирне, Караново и Пещерско. Общината има важно значение като транспортен възел. През нея преминават главен път No1 и жп линия София - Бургас.

Община Айтос обхваща южните склонове на Източна Стара планина и долината на река Айтоска. Територията й е 402.866 кв. км. Има разнообразен релеф, климатът е умерено континентален. Почвите са канелени горски и алувиални. В района има минерални води с лечебни свойства, богата флора и разнообразна фауна.

АйтосРайонът на Айтос е с богата история. Намерени са находки от V век преди новата ера. Крепостта Аетос е играла важна роля в отбранителната система на българските земи срещу набезите на татари, авари и кръстоносци. В общината има голям брой българи-мюсюлмани а град Айтос е център на мюфтийство. Джамията в града е обявена за исторически паметник.

Местоположение: Югоизточен регион
Разстояние до столицата: 321.405 km от София
Геогр.ширина (Latitude): 42.7N
Геогр.дължина (Longitude): 27.25E
Надморско равнище: 50 - 99m
Област: Бургас
Община: Айтос
Площ на Град Айтос: 79.033km2 (НСИ)
Население на Град Айтос: 20948 жители

Общинска администрация Айтос - отрасли:


Администрация, Общини, Общинска Администрация,