Общинска администрация Брегово - Вижте още

Общинска администрация Брегово

Община Брегово е разположена в най–северозападната част на Република България, между бреговете на реките Тимок и Дунав. На запад граничи с Република Сърбия (чрез река Тимок и по суша), на север - с Република Румъния (чрез река Дунав), на изток, юг и югоизток – съответно с общините Ново

Общинска администрация БреговоОбщина Брегово е разположена в най–северозападната част на Република България, между бреговете на реките Тимок и Дунав. На запад граничи с Република Сърбия (чрез река Тимок и по суша), на север - с Република Румъния (чрез река Дунав), на изток, юг и югоизток – съответно с общините Ново село, Бойница и Видин. 
На територията на общината функционира ГКПП Брегово, най-северната транспортна връзка между Република България и Република Сърбия, където е изграден и модерен Граничен инспекционен ветеринарен пункт, отговарящ на всички европейски изисквания за граничен контрол и инспекция на хранителни продукти от животински произход. ГКПП Брегово е по направление на второкласен път II 12 О.п. Видин - Иново - Брегово - граница Сърбия и свързва градовете Брегово и Неготин (Сърбия). 
Релефът в общината е равнинен и полупланински в селата Косово, Делейна и Гъмзово. 
Община Брегово е селски район, зависим от земеделието и животновъдството, като източник на заетост и доходи. Подходящите климатични условия и плодородните почви, благоприятстват развитието на хлебно и фуражно производство, лозарство, овощарство, зеленчукопроизводство, овцевъдство и говедовъдство. 
На територията на общината се разположени следните исторически местности: „Дортикум“ /римски кастел/ край с.Връв, разкопки от римско време край с.Балей, татарски кладенец край с.Куделин. 

БреговоДнешният град Брегово е селище възникнало върху старото русло на река Тимок преди векове.
За пръв път името на Брегово се среща в писмен текст от 1560 год., където се споменава,че селището е с годишен данък 5372 акчета /кн. “Видин и Видинският санджак през 15-16 век” от д-р Душанка Боянич – Лукач –документи от архивите на Цариград и Анкара /.
Във военно-географския опис на австрийския офицер Франц Ксевер Покорни от 1784 г., Брегово е посочено със 180 /сто и осемдесет/ християнски и 4 /четири / турски къщи.Изглежда то е било не само голямо село в областта на Долен Тимок в границите на Видинския саджак, но и своего рода стопански и културен център.
Архивите “говорят”, че през 1837 год. завърналият се от Сърбия бреговчанин Йон Чолака започва да обучава бреговските деца.
Християнският храм “Успение Богородично” построено през 1855 завършен през 1857 г. върху порутената стара църква.За този храм Ф.К. Покорни пише : “…три корабна църква, по-величествена отколкото стилово издържана, с надлъжен кораб в паралелограм, без странични абсиди,с ниска кула на главната фасада.Постройката е струвала 200 000 пиастри /10 п.-2 марки/,т.е. твърде значителна сума за тази страна. За вътрешната украса на църквата са били положени най-големи грижи.Иконостасът,владишкият трон и амвонът са богато украсени с дърворезба и позлатени,но малко прекомерно оцветени. Изработени от цинцари - и тук проличава чудноватият талант за строителство и оформяне.” 

През 1864 год. в Брегово има светско начално училище.

След Освобождението на България от турско робство в Брегово се създава общинско селско управление.

През 1879 год. вече има и пощенска станция, в която през 1889 год. е монтиран телеграф.

Цялата гранична служба в района е поверена на митническите и полицейски власти през 1895 година.
През есента на 1897 година отваря врати новопостроеното училище с 922 ученика и 21 учители, което и до днес / СОУ ”Св.Св. Кирил и Методий”/ не е затваряло вратите си за ученолюбивите деца от Брегово и общината.

На 26.12.1897 год.в Брегово е основано читалище “Развитие”, а Указът е подписан лично от Патриархът на Българската литература - Иван Вазов - тогавашен Министър на Просвещението.

Д-р Бърни Бончев / роден на 12.01.1877 год. в гр.Разград;завършил медицина в гр.Женева през 1903 год., а от 1934 год. е кмет на гр.Видин/ написва история на Брегово, която излиза от печат през 1935 год.


От дълбините на времето, под пластовете на вековете, изплуват малки бисерни зърна / години и дати регистрирани от различни хора по различно време/, които ни дават основание да смятаме, че в днешните земи на община Брегово е имало римски селища.
В своите историко-географски –етнографски пътеписни проучвания от 1860 до 1879 год. / “Дунавска България и Балканите” т.І, 3 част / Феликс Каниц пише:

“Близо до Връв открих остатъци от укрепително съоръжение , издигнато непосредствено до Дунавския бряг.То беше, без съмнение, един от онези многобройни малки кастели, 
споменати от Прокопий между Дортикум и Бонония…На остатъците на друг каструм,споменат още от граф Марсили, се натъкнах в Раковица / дн. с. Куделин/;той доминира 
непосредствено над Тимок и Дунава като нос, на който д,Анвил поставя възобновения от Юстиниан Дортикум.”

Събития, Факти, Личности – известни и неизвестни , но еднакво “говорещи” за будния и неспокоен дух на хората от община Брегово.
- Участие в Първото в света антифашистко въстание септември 1923 год. ;
- През 1922 год. в Изборите за Общински съветници и Народни представители в Брегово се създава Местен Народен съвет на депутати от трудещите се – Бреговска комуна, а за Народен представител е избран Станко Маринцъстов - основател на БРСДП /т.с./ през 1918 год.

Общинска администрация Брегово - отрасли:


Администрация, Общини, Общинска Администрация,