Държавна агенция Архиви - Вижте още

Държавна агенция Архиви

Държавна агенция Архиви (ДАА) е държавната институция в Република България, която осъществява в национален мащаб политиката по събирането, съхраняването, организирането и използването на архивните документи с историческо значение. ДАА е институцията, която провежда държавната политика в
София, ул. "Московска" № 5

Държавна агенция АрхивиДържавна агенция Архиви (ДАА) е държавната институция в Република България, която осъществява в национален мащаб политиката по събирането, съхраняването, организирането и използването на архивните документи с историческо значение. ДАА е институцията, която провежда държавната политика в областта на организацията на управлението на:
Националния архивен фонд; непосредственото функционално, административно, кадрово и методическо ръководство над държавните архиви и цялостен контрол над дейността на всички архивни институции по издирването, събирането, опазването и използването на архивните документи.

Създадена като Архивно управление към Министерството на вътрешните работи с Указ 515 на Президиума на Народното събрание от 10 октомври 1951 г. за създаване на Държавния архивен фонд (ДАФ) на Народна република България. С Указа са определени основните принципи за централизирано държавно организиране на архивното дело - обхватът на ДАФ, системата и организацията на държавните и учрежденските архиви, взаимоотношенията между тях, редът за работа с документите, сроковете за тяхното съхранение

С Постановление № 344 на Министерския съвет от 18 април 1952 г. са регламентирани организацията, функциите и профилът на държавните архиви. На негова основа към Архивното управление са изградени Централен държавен исторически архив и Централен държавен архив на Народна република България, както и регионални държавни архиви в 12-те окръжни центрове в съответствие с тогавашното административно-териториално устройство на страната. След неговата промяна в периода 1959-1963 г. се създават регионални държавни архиви и в новосъздадените 15 окръга. В периода 1961-1992 г. те преминават на пряко подчинение на народните/общински съвети.

Архивната институция на няколко пъти променя наименованието и ведомствената си подчиненост след 1961 г., когато е извадена от системата на МВР и преминава последователно към Министерството на просветата и културата, Комитета за изкуство и култура, Министерството на информацията и съобщенията и Министерския съвет (от 1976 г. като Главно управление на архивите). Приетият през 2007 г. Закона за НАФ (чл. 7) дава днешния статут и наименование Държавна агенция "Архиви".

ДАА е юридическо лице на бюджетна издръжка със статут на Държавна агенция при Министерския съвет.

Председател: доц. д-р Мартин Иванов

Структурата на ДАА е определена от Устройствения правилник на Държавна агенция "Архиви" от 2010 г. и обхваща мрежата на държавните архиви в България.

Специализираната администрация е организирана в:

 • Главна дирекция "Архивна политика" с 6 регионални дирекции;
 • дирекция "Информационни технологии, реставрация, консервация и микрофилмиране";
 • дирекция "Публичност на архивите";
 • дирекция "Централен държавен архив";
 • дирекция "Държавен военноисторически архив".

Главна дирекция "Архивна политика" има 6 регионални дирекции, както следва:

 • Регионална дирекция "Архиви" със седалище Монтана, включваща държавните архиви в областните центрове Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен;
 • Регионална дирекция "Архиви" със седалище Велико Търново, включваща държавните архиви в областните центрове Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра;
 • Регионална дирекция "Архиви" със седалище Варна, включваща държавните архиви в областните центрове Варна, Добрич, Шумен и Търговище;
 • Регионална дирекция "Архиви" със седалище София, включваща държавните архиви в областните центрове София, Перник, Благоевград и Кюстендил;
 • Регионална дирекция "Архиви" със седалище Пловдив, включваща държавните архиви в областните центрове Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково;
 • Регионална дирекция "Архиви" със седалище Бургас, включваща държавните архиви в областните центрове Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол.

Държавна агенция Архиви - Отрасли:

Администрация, Общини, Държавни Агенции,

Населено място:

София

Отрасли в град София:

Администрация, Общини в град София, Държавни Агенции в град София,

Актуално в каталога


Здравейте приятели на Business.bg.

Последните 7 месеца за нас бяха много важни, защото стартирахме изработването на нов дизайн на нашия каталог, нов администраторски панел и нова мобилна версия с респонзив дизайн, според последните очаквания на потребителите и новите изисквания на Google и останалите търсещи машини, до услугите на които се позоваваме ежедневно. Виж още...

За BUSINESS.bg


Контакти
Какво е BUSINESS.bg?
Услуги
Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?