Екотекника  itemprop=

Екотекника

Фирмата е най-големият собственик на гори в България, един от основателите на Българска Технологична Платформа на Горския Сектор представляваща Forest based Sector Technology Platform. Освен екологосъобразното, устойчиво стопанисване на собствените горски масиви Екотекника преработва
Свищов, Западна индустриална зона

Кои сме ние? Основната дейност на Екотекника е реализиране на екологични проекти, в това число утилизация на отпадъци. Фирмата е най-големият собственик на гори в България, един от основателите на Българска Технологична Платформа на Горския Сектор представляваща Forest based Sector Technology Platform. Освен екологосъобразното, устойчиво стопанисване на собствените горски масиви Екотекника преработва отпадна биомаса и произважда екобрикети, пелети, дървени европалети, дървени детайли и калциев карбонат. Обща визия: Утилизирането на отпадна биомаса и генерирането на калциев карбонат заема ключово място в едно природосъобразно общество.То представлява една конкурентноспособна индустрия, базирана на знание, която насърчава разширената употреба на възобновими ресурси.С дейността си фирмата се стреми да осигури своя социален принос в контекста на био-базираната, ориентирана към клиента европейска икономика, щадяща околната среда. ПРОДУКТИ: Екобрикети : При производството на сулфатно избелена целулоза отпадат дървесни частици с почти равномерен фракционен състав и относителна влажност от 38-42 %. С цел оползотворяването им през 1999 г. започна изграждането на инсталация за производството на екобрикети от широколистна биомаса. Като суровина се използва дървесни частици от бук, цер, дъб и акация. Производството се осъществява с брикетиращи преси БП60/200. Целта на нашата фирма е да Ви представи екологично чист продукт, които намира приложение в селското стопанство и битовите нужди на едно домакинство. Екологичността се изразява в следните направления: - не оставя вредни емисии; - спестява време за почистване на пепелта след изгарянето им,защото тя е в минимални количества; - възможност пепелта да се използва за тор, неутрализиращ киселите почви; - осигурява висока температура; - не се използват никакви свързващи вещества; - опазване на околната среда; Капацитета на производството е около 5000 тона годишно. Комбинацията от висока температура при изсушаването им и високото налягане определят тяхната плътност, а от там и заемането на по-малко пространство за съхранение. Търсенето на екобрикети нараства, тъй като не са трудоемки, лесни са за употреба и осигуряват желания краен резултат. Екобрикетите са опаковани в полеолефин по 3 бр.във всяка пакетна единица. Пакетните единици са наредени на стандартен палет с тегло на всеки един около 700 кг. Те от своя страна са стегнати с чембер и заедно с палета обвити чрез палетизатор със стреч фолио, което позволява без проблемно транспортиране с автотранспорт или ЖП-транспорт. Екобрикетите притежават следните характеристики: Плътност 1,1-1,15 гр./см3. Диаметър – 62 мм. Дължина на брикета от 200 до 300 мм. Съдържание на влага – 8-12% относителна влажност Съдържание на сяра – максимум 0,02 % Съдържание на пепел – максимум 1,5 % Калоричност – 19,03 MJ/ kg Добив на летливи вещества – 78 % Еко Пелети : „Екотекника” ЕООД инвестира в пелетни инсталации, която е пусната в експлоатация в края на м. Октомври 2010 г. Те са още един възможен източник на енергия. Крайният продукт се получава при пресоване на дървесни стърготини с размери 8 мм(диаметър) и с дължина до 30мм. Подходящи са за употреба при всеки вид печки, камини и пещи. Дървени детайли Предстои модернизирането на цеха за първична обработка на трупи и внедряване на ново поколение машини за производство на детайли от дърво – дограми, настилки, бутикови кутии, прибори за хранене, сувенири и др. Калциев карбонат Химическия калциев карбонат, получен чрез утаяване притежава по-добри показатели от природния. Формата на частиците е овална, съдържанието на железни и манганови съединения е ниско.Той е изключително фин и има малка абразивност. Европалети Европалетите са с размери 0,80м./1,20м. изработени от тополова дървесина с винтови пирони. По Ваша заявка могат да бъдат в различен, удобен за Вас размер. ЕКОЛОГИЯ: Екотекника развива своята дейност в хармония с природата, като следи за последователното изпълнение на политиката на Дружеството в областта на околната среда. Компанията реализира редица екологични проекти, следвайки отговорната си политика в областта като основен израз на корпоративната социална отговорност на групата „Свилоза”. НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ: www.svilosa.bg "Свилоза" АД www.forestplatform.org Forest based Sector Technology Platform www.bulgarianforestplatform.org Българска Технологична Платформа на Горския Сектор