Инвест Стил  itemprop=

Инвест Стил

Извозване на опасни отпадъци от местата на образуването им от сервизи, предприятия, транспортни дружества и др. със собствен транспорт съпроводени с необходимите транспортни карти и договори спазвайки Закона за управление на отпадъци.
Инвест стил Дейности с опасни отпадъци отработени масла негодни оловно-киселинни акумулатори филтри и др. Разрешителен документ № 10-ДО-00000469-02 от 23.03.2012 г. Извозване на опасни отпадъци от местата на образуването им от сервизи, предприятия, транспортни дружества и др. със собствен транспорт съпроводени с необходимите транспортни карти и договори спазвайки Закона за управление на отпадъци. Търговия с автомобилни консумативи Mасла Cepsa Italiana Petroli Shell и др. Филтри Donaldson MANN filter Clean filter и др. Aкумулатори Exide Loxa Vesna и др. Отрасъл: Събиране и третиране на други отпадъци Дейност: Дейности с опасни отпадъци Ключови думи: опасни отпадъци, отпадъци, отработени масла, акумулатори, филтри