Национал 7 ООД  itemprop=

Национал 7 ООД

Национал 7 е с предмет на дейност производство и продажба на дървесни еко пелети в страната и чужбина. Продаваните пелетите са произведени от прясна,масивна букова дървесина,произведени по най-съвремена технология без добавки.
НАЦИОНАЛ 7 - ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЕКО ПЕЛЕТИ Национал 7 ООД е сред лидерите в производството и разпространението на пелети в България. От 2011 година команията пусна в експлоатация новопостроеното си предприятие за производтсво на пелети от дървесна биомаса, обурудвано с най-иновативните и модерни технологични решения в тази сфера. Национал 7 ООД произвежда пелети от прясна букова (широколистна) масивна дървесина. При произ- водството не се влагат слепващи вещества и химикали. Процесът е напълно автоматизиран и безпрахов. Устойчива политика на фирмата е повишаване квалификацията на персонала и качеството на тех- нологичния процес. ЗАЩО ТОЧНО ПЕЛЕТИ? Дървесните пелети са компресирани под високо налягане дървесни стърготини. Полученият продукт може да бъде с размери 6-8 мм в диаметър и съдържание на влага до 8%.От пот ребителска гледна точка пелетите са изключително комфортно гориво с добри възможности за складиране и за регулиране на горивния процес. За разлика от другите видове твърдо гориво с тях се работи лесно и пепелният остатък е минимален. Топлинният комфорт, който създават, е еквивалентен до този, постигнат при изгаряне на природен газ. Дългосрочната перспектива на този тип гориво е да бъде по-евтино в сравнение с природния газ. Предлагат се в разфасовки от 15кг, удобни за зареждане на бункера с гориво на Вашата камина или водогреен котел. Новоизграденият завод на Национал 7 е оборудван с напълно автоматична пелетираща инсталация на водещи европейски фирми. Оборудването покрива всички евро норми и използва най-новите технологии и практики в този производствен отрасъл.

Национал 7 ООД - отрасли:


Енергетика, Екобрикети, Пелети,