Технокомерс ООД  itemprop=

Технокомерс ООД

Стара Загора, ул. Ген. Гурко № 101, вх. А, ап. 3

Фирма Технокомерс ООД е създадена през 1992 год. с основен предмет на дейност търговия на резервни части за енергетиката и минната промишленост. Фирмата се намира в район силно развит в областта на енергийното производство (около 40% от цялото прозводство на електроенергия в България) и добива на въглища (около 70% от добива на въглища за страната). Дейността на Технокомерс ООД се състои в доставка на машини и химикали за енергетиката, минната и химическа промишленост: турбини, двигатели, генератори, компресори, ротори, мелници, редуктори, вериги, подобрители на вода-кондиционери, уплътнителни материали (набивки), резервни части за сонди (СБШ), за багери ЭКГ, булдозери и трактори, тръбопроводна арматура, електроди, зъбни колела, детайли за конвейри и др. Цялото оборудване на енергийния комплекс, машини, съоражения, АТТ и резервни части за тях са руско производство. От самото си възникване Технокомерс ООД е поел представителството на едни от най-големите заводи производители: - "Тяжмаш" - Сызрань - "Gambit" - Полша - "Уралтрак" - Челябинск - "Бранчинский Электромеханический завод" - Бранчинск - "НПО "Сатурн" - Рыбинск - "Уралпромсервис" - Екатерининбург - "УФМПО" - Уфа - "Челябински тръбен завод" - Челябинск - "Прожекторние угли" - Елецк - "Редуктор", "БРЗ" - Санкт Петербург - "Красный котелщик" - Таганрог - "ЧЗЭМ" - Чехов - "Точмаш" - Донецк В България няма производители на енергетично оборудване и резервните им части. Доставките на такова оборудване става с внос предимно от Русия. При това, тези доставки са свързани с поемането на отговорности по гаранционното обслужване и поддръжка. Като представител на заводите производители, Технокомерс ООД има това предимство, че дава такива гаранции. Фирмата не случайно се е наложила на този пазар - за 12 год. няма рекламации по доставката на оборудване и никакви претенции относно качеството.