Добруджански Земеделски институт  itemprop=

Добруджански Земеделски институт

Добруджанският земеделски институт е изследователски център с дългогодишни традиции в аграрната сфера.
Добруджанският земеделски институт е изследователски център с дългогодишни традиции в аграрната сфера. Институтът е разделен на два основни сектора - "Наука" и "Производство". В сектор "Наука" се работи по следните направления: - създаване на нови усъвършенствани житни и бобови култури, сортове и хибриди слънчоглед - разработване на нови биотехнологични методи в селекцията - агротехнически методи за отглеждане на полски култури В сектор "Производство" се проверяват и внедряват научните постижения: - ускорено размножаване на нови сортове и хибриди - производство на елитни семена и реализиране в производство - отглеждане на елитни разплонди животни от породите Челношарено говедо и Североизточна тънкорунна овца Към Добруджански Земеделски институт е създаден Регионален център за научно обслужване с цел изграждане на ефективна информационна система, обслужваща заинтересуваните институции в страната и чужбина. Основната му дейност се състои в широко представяне на най-новите научни продукти и технологии на Добруджански Земеделски институт за конкретните нужди на потребителите. Регионалния център за научно обслужване извършва консултанска и проектанска дейност, маркетинг и реклама на новосъздадените продукти и анализ на почвени и растителни проби и торове във връзка с определеляне нормите на торове.

Добруджански Земеделски институт - отрасли:


Наука и Образование, Научна Дейност, Институти,