Райков сервиз ООД - Вижте още

Райков сервиз ООД

Райков сервиз ООД извършва производството, монтаж и ремонт на газстанции, бензиноколонки, комбинирани бензиноколонки, модулни газстанции и бензиностанции, сервиз и оборудване за бензиностанции и газстанции, изграждане на битови и промишлени газови инсталации за природен газ и пропан-бутан
Райков сервиз ООД Газови Инсталации
Райков сервиз ООД
Райков сервиз ООД извършва производството, монтаж и ремонт на газстанции, бензиноколонки, комбинирани бензиноколонки, модулни газстанции и бензиностанции, сервиз и оборудване за бензиностанции и газстанции, изграждане на битови и промишлени газови инсталации за природен газ и пропан-бутан, търговия с пропан-бутан и метан, внос и сервиз на компресори за метан, гаранционна и извънгаранционна поддръжка.

Предлагат се различни видове бензиноколонки, като всички са съобразени с нормативните изисквания на закона и с предпочитанията на клиентите. Модулните бензиностанции и газстанции също са няколко вида, според размера и вида на цистерната. Те се изработват по поръчка, за конкретните нужди на всеки клиент, като същевременно се придържат към изискванията, определени в закона.

Фирмата произвежда и комбинирана колонка за светли горива и втечнени въглеводородни газове, регистрирана под №4164 в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване. Дружеството има лиценз №48/2004г. за производство, ремонт и оборудване на газстанциите.

Всички продукти и услуги, които предлага Райков сервиз ООД, се извършват от специалисти с богат опит и квалификация, които вземат под внимание всяко изискване на клиентите и го изпълняват качествено и в срок.

Райков сервиз ООД Газови Инсталации Райков сервиз ООД Газови Инсталации

УСЛУГИ

Райков сервиз ООД предлага услуги, свързани с оборудване за газстанции, бензиностанции и метанстанции:

 • Проектиране, изграждане и сервиз на газови инсталации за природен газ;
 • Оборудване и сервизно обслужване на бензиностанции, газстанции и метанстанции;
 • Доставка на компресиран природен газ;
 • Внос и сервиз на компресори за метан от Италия;
 • Продажба на метан, пропан-бутан и дизел на дребно;
 • Поддръжка, преустройство и ремонт на съоръжения с повишена опасност.

ОБОРУДВАНЕ

Райков сервиз ООД Газови Инсталации

Райков Сервиз предлага следните продукти за оборудване за газстанции, бензиностанции и метанстанции:

 • Газови инсталации
 • Газови инсталации за природен
 • Доставка на компресиран природен газ
 • Комбинирани бензиноколонки
 • Сервиз и оборудване за бензиностанции
 • Оборудване за бензиностанции, газстанции и метанстанции.

СЕРТИФИКАТИ

Райков сервиз ООД Газови Инсталации

Райков сервиз ООД разполага със сертификати и системи за управление по БДС EN ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007 и БДС EN ISO 14001:2005 с приложение при производството, преустройството и монтажа на газови инсталации и търговията с газ и други петролни продукти.

Фирмата разполага също с лиценз за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност.

ГАЗИФИКАЦИЯ СМОЛЯН

„РАЙКОВ СЕРВИЗ” ООД е притежател на лицензия № Л-448-08 от 31.08.2015г. за извършване на дейността «разпределение на природен газ» и лицензия № Л-448-12 от 31.08.2015г. за извършване на дейността «снабдяване с природен газ от краен снабдител» за територията на община Смолян за срок от 35 години.

Проектът за газификация на община Смолян осигурява възможност за достъп до природния газ и ползването му от всички клиенти, като предвижда доставка на промишлени и търговски потребители, на обществени и социални заведения, и на домакинствата.

Осигуряването на възможност за потребление на природен газ ще създаде редица предимства на населението, живеещо на територията, и на бизнес компаниите в района.

Предвид отдалечеността на община Смолян от газопреносната мрежа и сложния планински релеф до и в самата територия, захранването с природен газ ще се осъществи по така наречена технология "Виртуален газопровод"- доставка на компресиран природен газ в полуремаркета с бутилкови групи.

Райков сервиз ООД Газови Инсталации