ЕТ СТОЯН ДИМЧЕВ  itemprop=

ЕТ СТОЯН ДИМЧЕВ

ПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ В ОБЛАСТА НА ГАЗИФИКАЦИЯТА И ТОПЛОФИКАЦИЯТА; БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ; НОВО: КОЛЕКТИВНИ ГАЗОВИ СИСТЕМИ ГАЗОВИ КОТЛИ, ГАЗОВИ КОНВЕКТОРИ, ИНФРАЧЕРВЕНИ ИЗЛЪЧВАТЕЛИ, ТОПЛОВЪЗДУШНИ АГРЕГАТИ. МОДУЛИ ЗА ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛ КОНВЕКТОРИ,
ПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ В ОБЛАСТА НА ГАЗИФИКАЦИЯТА И ТОПЛОФИКАЦИЯТА; БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ; НОВО: КОЛЕКТИВНИ ГАЗОВИ СИСТЕМИ ГАЗОВИ КОТЛИ, ГАЗОВИ КОНВЕКТОРИ, ИНФРАЧЕРВЕНИ ИЗЛЪЧВАТЕЛИ, ТОПЛОВЪЗДУШНИ АГРЕГАТИ. МОДУЛИ ЗА ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛ КОНВЕКТОРИ, СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ. КОМБИНИРАНИ БОЙЛЕРИ. ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ. Всичко за вашето отопление и комфорт. Оригинални и нестандартни топлотехнически решения за отопление и битова гореща вода в жилищни, административни и промишлени сгради, басейни и оранжерии с топлоносители - природен газ, пропан-бутан, нафта, мазут, твърдо гориво и електричество. Всичко за алтернативните източници на отопление. Термопомпи. НОУ-ХАУ от водещи световни фирми в областта на газификацията и топлофикацията.