Протур 95 ООД | Център за професионално обучение в Пловдив

Протур 95 ООД - Вижте още

Протур 95 ООД

Това е един модерен център за професионално обучение, който съчетава традицията с актуалните изисквания за професионално обучение, като акцентира върху провеждането на качествена учебна и производствена практика.Редовно и задочно обучение,групово и индивидуално.Oпитни преподаватели.
Протур 95 ООД
НОВО!!!
От 15.06.2017 г. Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Право да подават заявления имат заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование.

Желаещите да участват в проекта ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280/2015 г. Обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност – КК 4. Безвъзмездното финансиране по проекта е в размер на 85% от стойността на ваучера, а останалите 15% се доплащат от обучаваното лице.

Заетите лица могат да подават своето заявление по електронен път, без да е необходимо да посещават бюрата по труда, само в работни дни между 8.30 и 17.00 часа.

Заявления ще се приемат и на хартиен носител, лично във всички Дирекции „Бюра по труда” в страната.

ЦПО „Протур-95“ е Доставчик на обучение към АЗ и всички наши специалности може да разгледате в сайта ни. За подробна информация: www.az.government.bg
ЦПО “Протур-95” ООД
Оферти за работа. Редовно и задочно обучение, групово и индивидуално. Oпитни преподаватели. Осигурена практика. Разсрочено плащане. Предоставени учебници.

Новата учебна база гр. Пловдив, ЖК Тракия, ул. "Дандевил" № 2
За нас:

ЦПО “Протур-95” ООД е приемник на Централна школа по туризъм към КТ при МС основана през 1968 г. в гр. Пловдив.

Днес това е един модерен център за професионално обучение, който съчетава традицията с актуалните изисквания за професионално обучение, като акцентира върху провеждането на качествена учебна и производствена практика.

Девиз:
“След курса специалистът да има самочувствие, че може да работи самостоятелно!”


Най-силната страна на обучението в „Протур-95“ е фактът, че за разлика от други учебни центрове има специализирани кабинети в собствена база до блок 82 в ж.р. „Тракия“. В центъра работят вискоко квалифицирани преподаватели, които мотивират курсистите, като им дават ползени практически съвети за тяхната професионална реализация.

ЦПО “Протур-95” ООД е с лицензия № 200412200, издадена от Национална агенция за професионално образование и обучение към МОН.

Центърът ни може да приеме и обучи Вашите изпълнителски кадри и управленски състав, които нямат необходимия ценз съобразно професиите, за които имаме лиценз.
Програмите за обучение и хорариумите са съобразени с изискванията на ЕС. Цените на курсовете са напълно достъпни. Завършилите получават удостоверение по образец на МОН, което с нашите услуги превод и легализация става валидно за цял свят. В раздел специалности Ви запознаваме с възможностите на учебния център за обучение, опреснителни курсове, анализ на обслужването и подготвяне на екипи за новооткриващи се обекти както и предлагане на кадри за нуждаещите се обекти.

Благодарим Ви предварително, очакваме съвместна и ползотворна работа!!!
Курсове:

Платени стажове
Платени стажове 4-6-12 месеца в Англия в сферата на ресторантьорството и хотелиерството.

Протур 95 ООД

Протур 95 ООД

Протур 95 ООД

Протур 95 ООД


Още:
vПротур 95 ООД
Протур 95 ООД
Протур 95 ООД
Протур 95 ООД

Офиси на Протур 95 ООД

Протур 95 ООД - Вижте още

Протур 95 ООД

Това е един модерен център за професионално обучение, който съчетава традицията с актуалните изисквания за професионално обучение, като акцентира върху провеждането на качествена учебна и производствена практика. Редовно и задочно обучение, групово и индивидуално. Oпитни преподаватели.
Пловдив, жк. Тракия, ул. Дандевил № 2

032/622 821, 0896 41 69 55, 0898 51 93 92