Електротест - Вижте още

Електротест

Електротест е акредитирана изпитвателна лаборатория, която се намира в гр. София. Електротест провежда обучение и изпити за квалификационна група по електробезопасност.
София, ж.к. Младост 1, бл. 50 А, вх. 2, ет. 2, ап. 35

Електротест
За нас
Електротест е акредитирана изпитвателна лаборатория, която се намира в гр. София.

Електротест е и лицензиран център за професионално обучение на електроспециалисти.

Удостоверения за квалификационни групи (I - V) по елекробезопасност до и над 1000 V.

В Електротест се извършат:

  • Електролабораторни измервания на: Импеданс, заземителни и мълниезащитни инсталации, силови кабели и Ел. съоръжения СрН и НН, дефектно-токови защити, осветеност

  • Пусконаладъчни и профилактични електролабораторни измервания, изпитвания на електрически машини, апарати и съоръжения НН и ВН

  • Курсове,обучение и изпити за всички квалификационни групи по електробезопасност до и над 1000 V /ПБРЕУЕТЦЕМ и ПБЗРЕН/

  • Доставка, монтаж, поддръжка и ремонт на електрически съоръжения и кабели за напрежение до и над 1000 V на системи за защита, измерване и автоматизация, на кондензаторни уредби

  • Проучвателни, проектни и консултантски работи по изграждане на трафопостове и външни кабелни захранвания

  • Анализ на електропотреблението с цел оптимално, ефективно и икономично използване на електроенергията
Електротест