Металснаб България АД  itemprop=

Металснаб България АД

Основният бизнес на компанията Klockner & Co Group е търговията и дистрибуцията на стомана и метални продукти.Компанията има около 210 000 клиенти, обслужвани в 240 търговски поделения в 14 европейски държави и в Северна Америка, с около 10 000 служители. Компанията има около 210 000
Металснаб България АД През 2007г. Металснаб България АД стана част от голямото семейство на Klöckner & Co, с което разви мрежата на компанията в Източна Европа. Klöckner & Co най-големият независим дистрибутор на стомана и метали на целия европейски и северноамерикански пазар, отпразнува своята 100-годишнина през 2006-та. Основният бизнес на компанията Klöckner & Co Group е търговията и дистрибуцията на стомана и метални продукти. Компанията има около 210 000 клиенти, обслужвани в 240 търговски поделения в 14 европейски държави и в Северна Америка. С около 10 000 служители, компанията достига оборот от около 5 милиарда евро през финансовата 2005-та година. На 28 юни 2006 – точно 100 години след основаването й, тя беше листвана на фондовата борса. От основаването на компанията през 1906г. Централата й е базирана в германския град Дуисбург, а основната й сфера на дейност е дистрибуцията на стомана и метали. Наред с тази специализация, през последните сто години е имало и редица случаи на диверсификация на продукцията в ред търговски дейности. Така компанията, в различните периоди търгува с нерафинирани масла, химикали и строителни материали, а паралелно с това се активизира в сферата на транспорта и изграждането на индустриални съоръжения по целия свят. От 1998 г. насам Klöckner & Co се концентрира отново върху своя традиционен бизнес – търговията със стомана и метали, и се утвърждава като един модерен и съвременен комплексен дистрибутор на метали. Днес компанията работи активно на всички големи пазари в Северна Америка и Европа. Собственост на Lindsay, Goldberg & Bessemer от края на 2006г., компанията излиза на борсата точно 100 години след своето създаване и така поставя ясен знак: Във времена на ускоряване на процесите по окрупняване и консолидация в сектора на търговия със стомана, Klöckner & Co заявява своите намерения да разширява лидерските си позиции като международен дистрибутор в доказателство, че 100-годишната история на успеха продължава. Историята на „Металснаб България АД” започва да се пише през 1950 г. – тогава се обявява първата в страната държавна организация за търговия и снабдяване с метали. За периода на съществуването си до днес тя е осигурила на икономиката на страната над 160 млн.т. метали. През изминалите близо 60 години компанията сменя няколко пъти името си, но неизменно запазва и разширява своята пазарна ориентация и сфери на дейност, като играе ключова роля в изграждането на инфраструктурата в България. Тя предоставя база за изграждането и развитието на фундаменталните отрасли на икономиката – машиностроенето, строителството, енергетиката, електрониката и др. През годините на преход монополното държавно предприятие се изправя пред предизвикателството на либерализираната пазарна среда, навлизането на нови играчи на пазара с метали и неизбежната нужда от преструктуриране и оптимизиране на дейността, с цел запазване на мажоритарен пазарен дял в бизнеса. Най-сериозен напредък в развитието на фирмата се наблюдава в годините след приватизацията - през 1998 г., след инвестирането на над 10 милиона лева в реконструкцията и модернизацията на съществуващата материална база, както и в пускането в експлоатация на нови производствени мощности. Залог за просперитета на компанията е запазването и развитието на уникалната й инфраструктура – интегрираната мрежа от складово-административни бази и сервизни центрове се разполага в 8 от най-големите промишлени и транспортни възли в страната, на площ от над 500 000 м2. Една от сериозните стъпки, с която се заявява маршрута за съвременно развитие и еталонен стандарт в бранша още в първите години след приватизацията, е внедряването на международната система за управление на качество ISO 9001:2000. Стремежът на компанията за постигане на отличително предимство по отношение на надеждност и коректност сред партоньорите във веригата на доставки рефлектира в присъждането на кредитен рейтинг „BBB” в последователни години. Като търговска марка на пазара през последните десетилетия фирмата е популярна с името „Металснаб”, което е основа и гаранция за доброто й разпознаване и високо ценен авторитет както на националния така и на международния пазар на метали. Акумулираната положителна търговска репутация и успешно минало на компанията създават необходимите предпоставки за естественото структурно развитие, довело до появата на новото наименование на дружеството - Металснаб България АД. Новото име компанията получава след сливането си с безспорния световен лидер в дистрибуцията на метали Кльокнер и Ко Фервалтунг, с която стъпка става ключова част от мултинационалното семейство на концерна за осъществяване на дейността си в Източна Европа. ПРОДУКТИ ПЛОСКИ СТОМАНЕНИ ПРОДУКТИ Студено валцувани - Рулони, щрипс, листи Студено валцувани с покритие - Поцинковани рулони, щрипс, листи Горещо валцувани плоски продукти дебелина до 12 мм в т.ч. рулони, листи, щрипс - Рифелова ламарина - Корабна ламарина - Котелна ламарина Дебела желязна ламарина - Горещо валцовани плоски продукти дебелина над 12 мм в т.ч. листи. - Листи от конструкционна въглеродна стомана, корабна ламарина, котелна ламарина, оксиженно рязани планки. ДЪЛГИ СТОМАНЕНИ ПРОДУКТИ ГОРЕЩО ВАЛЦУВАНИ ПРОФИЛИ - Горещовалцувани профили (H / I / U) Горещо валцувани профили двойно “Т” (ГОСТ8239), “П” (ГОСТ8240) профил, IPE, IPN, HEA, HEB, HEM и UPN. СОРТОВ ПРОКАТ - Горещо валцувани пръти от обикновенна стомана - кръгове, квадрати, шини, винкели, “П” профили. АРМИРОВЪЧНИ СТОМАНИ - Оребрена стомана за армиране на стоманобетонни конструкции на пръти. - Гладка стомана за армиране на стоманобетонни конструкции гладка на рула. - Електрозаварени арматурни мрежи. СПЕЦИАЛНИ ПРОФИЛИ - Студеноогънати “П” образни профили. Съгласно БДС8111; ГОСТ8278; DIN 59413 СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ ВЪГЛЕРОДНИ СТОМАНИ (валцувани, ковани) - Ковани и валцувани средно и високо въглеродни стомани - кръгли, плоски, квадратни, шестостен. ЛЕГИРАНИ СТОМАНИ (валцувани, ковани) - Ковани и валцувани легирани кръгли,плоски, шестостени и квадратни стомани. Инструментални кръгли и плоски стомани. СТУДЕНО ИЗТЕГЛЕНИ СТОМАНИ - Студеноизтеглени калибровани стомани кръгли, плоски, квадратни, шестостен. НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ НЕРЪЖДАЕМИ ПЛОСКИ ПРОДУКТИ - Неръждаема плоска стомана - ламарина на рула и листа DIN 4016, 4301, 4541, 4571, 4828, 4404, 4307. НЕРЪЖДАЕМИ ДЪЛГИ ПРОДУКТИ - Неръждаеми дълги продукти - кръг, шина, квадрат, шестостен EN DIN 1.4301, 1.4541. ТРЪБИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА - Неръждаеми тръби безшевни - EN DIN 1.4541 и заварени кръгли и профилни - EN DIN 1.4301 - K240, K600, MF. ТРЪБИ ЗАВАРЕНИ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ - Тръби стоманени електрозаварени водо-газопроводни черни и поцинковани по DIN 2440. Студеноогънати конструкционни кръгли тръби EN 10219, EN 10305-3, DIN 2394. БЕЗШЕВНИ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ - Горещодеформирани по DIN 1629/DIN2448 St37.0; St44.0 St52.0 - Студенодеформирани по DIN 1629/DIN2448 St37.0; St44.0 St52.0 - Прецизни тръби по DIN2391-St37.0; St44.0 St52.0; - Тръби за котли и паропроводи работещи под налягане - DIN 17175 St 35.8.I, St.45.8.I; EN10216-2 P195GH, P235GH, P265GH. - Тръби безшевни за тръбопроводи по EN10208 -1 L210GA, L235GA, L245GA L290GA, L360GA; КУХИ ПРОФИЛИ - Тръби стоманени електрозаварени: Студеноогънати конструкционни кухи профили по: EN10219; EN10305-3; EN10305-5; DIN 2395 качество - S235JRH; Стоманени тръби за тръбопроводи по EN10208-1. Спирално заварени тръби по EN10217; DIN1626-качество S235JR. - Собствено производство ФИТИНГИ (FE) - Стоманени фитинги - Безшевни колена, фланци, преходи, нипели, муфи, дъна, тройници. ЦВЕТНИ МЕТАЛИ АЛУМИНИЙ - Алуминиеви листи дебелина ≤ 10 мм, рула, стуко- EN AW 1050A H14 EN 573/485, рифел W5, EN AW 5754 H111 - Алуминиеви листи дебелина > 10 мм - Алуминиеви меки сплави - листа EN AW 1050A H” 0” ЕN 574/485 - Алуминиеви твърди сплави. Тръби; Кръгли - EN AW 2017A T4 - Други алуминиеви продукти - Шини - ENAW 1100/1200A “ F” EN 573/755 МЕД - Медни листи, рулони - Медни профили - шина, шестостен - Медни тръби - Аксесоари за медни тръби. Фитинги МЕСИНГ - Месингови листи, тръби, кръгли пръти, шестостени БРОНЗ - Бронзови пръти кръг АЛУХРОМ ДРУГИ МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ - Ниско въглеродни стоманени телове - горени, поцинковани. - Бодлива тел - Поцинкована оградна мрежа,рабицова мрежа - Електроди УСЛУГИ - Изработване на арматурна заготовка. - Напречно и надлъжно рязане на СВ и ГВ рулони. - Производство на Трапецовиден профил тип LT35. - Газопламъчен разкрой на дебела желязна ламарина. - Мерно нарязване на метали. - Гилотинно рязане на ламарина. - Безплатен транспорт до клиента.