Национален военноисторически музей - Вижте още

Национален военноисторически музей

Националният военноисторически музей (НВИМ) е държавен музей, който от създаването си до днес е структура на Министерство на отбраната (респективно Министерство на войната и Министерство на народната отбрана). Той издирва, съхранява, научно обработва и популяризира културни ценности,

Национален военноисторически музейНационалният военноисторически музей (НВИМ) е държавен музей, който от създаването си до днес е структура на Министерство на отбраната (респективно Министерство на войната и Министерство на народната отбрана). Той издирва, съхранява, научно обработва и популяризира културни ценности, свързани с националната и европейска военна история. НВИМ развива своята дейност на територията на цялата страна.

За своето почти вековно присъствие в културноисторическото пространство в неговите фондове са съхранени и проучени повече от 1 000 000 културни ценности, свидетели на българската и европейска военна история.

Националният военноисторически музей е културен и научен институт, който: 

  • издирва, изучава, събира, придобива, съхранява, опазва, документира, популяризира и представя културни ценности и образци, свързани с българската военна история, с познавателна, образователна и естетическа цел;
  • проучва, регистрира, опазва и поддържа военните паметници, свързани с българската военна история;
  • осъществява дейности по съхранение, обработване и обслужване на притежаваните от него киноархив, кинотехника, телекино и апаратура, както и по производство на учебни и документални филми;
  • изпълнява произтичащите от предходните точки културно-възпитателни, образователни и информационни дейности;
  • извършва научноизследователска дейност, подчинена на основната му дейност;
  • организира и провежда научни прояви (конференции, работни срещи, дискусии, кръгли маси и др.)

В музея работят комисии, оторизирани от Министерството на културата за оценка на културни ценности - оръжие, отличия и други предмети, по профила му.

Националният военноисторически музей е специализиран по тематичен обхват и национален по териториален обхват на дейност и включва:

1. НВИМ - София;
2. филиали:
      а) Военноморски музей - Варна;
      б) Парк-музей на бойната дружба - 1444 г. - Варна;
      в) Музей на авиацията - Крумово.

НВИМ има 41 дка външна и 5000 кв. м. вътрешна експозиционна площ. 

Експозицията на музея е решена в тематично-хронологичен и колекционен план. В нея са показани 28 000 експоната от едномилионния фонд на музея. Акцент в тематично-хронологичната част, която проследява развитието на Българската армия е участието й във войните за национално обединение. Колекционната експозиция представя оръжие, отличия и униформи - трите най-стари и богати сбирки на музея.

Библиотеката осигурявя достъп до около 15 000 тома специализирана литература. Скоро тя ще предостави и електронен достъп до колекциите на музея.

Съвременно оборудваните фондохранилища са разположени на площ от 4 200 кв. м. 

Извън експозиционната си площ НВИМ има зали за временни изложби, две мобилни конферентни зали с 50 и 200 места, книжарница, кафенета.

Национален военноисторически музей - отрасли:


Администрация, Общини, Администрация с Постановление на МС,