Посолство на КАЗАХСТАН - Вижте още

Посолство на КАЗАХСТАН

Казахстан е независима република, разположена в Централна Азия и Европа.Казахстан е една от най-големите държави в света. Граничи с Русия, Китай, Киргизстан, Туркменистан и Узбекистан. Има брегова ивица на Каспийско море и Аралско море. Климатът е рязкоконтинентален. Средни януарски

Посолство на КАЗАХСТАНКазахстан е независима република, разположена в Централна Азия и Европа.

Казахстан е една от най-големите държави в света. Граничи с Русия, Китай, Киргизстан, Туркменистан и Узбекистан. Има брегова ивица на Каспийско море и Аралско море. Климатът е рязкоконтинентален. Средни януарски температури: от -25?С (на север и в центъра) до -3?С (на юг); средните юлски температури са съответно от 19 до 30?С. Валежи до 300 мм, в пустините под 100 мм, а в планините до 1 600 мм.

Главни реки: Иртиш, Урал, Ишим, Чу, Или, Сърдаря, Тобол, Нура. Езера: Балхаш, Зайсан и Алакол.
Растителност - пустинна, полупустинна, степна, иглолистни гори и високопланински ливади.

Казахстан е президентска република.Президентът също така е главнокомандващ на армията и има право на вето върху законите, приети от парламента. Казахстан има двукамарен парламент.

КАЗАХСТАНВ административно-териториално отношение Република Казахстан е разделена на 14 области и 3 града от републиканско значение:
град Астана - новата столица на страната
град Алмати - бившата столица, най-големият град
град Байконур - заедно с космодрума Байконур е под аренда от Русия до 2050 година.

Казахстан е една от най-големите държави в света, но е сравнително рядко населена. Столицата ? е град Астана.

Жени в национални носии на Казахстан
Населението е предимно казахско (63%) и руско (23%), останалата част са украинци, немци, татари, узбеки, евреи и др. Преди 1991 г. 1 млн. волжки немци са живели в Казахстан, повечето от които емигрират в Германия след разпадането на Съветския сьюз. Извън страната живеят около 2 млн. казахи, главно в Русия, Узбекистан и Китай.
В Източен и Централен Казахстан живеят 15-20 хил. българи, преселени насилствено от Крим, Бесарабия и Таврия след Втората световна война. Заедно с тях са преселвани и гагаузи от Бесарабия, които тук се самоопределят като българи.

Градско население - 62 %.
Казахстан е двуезична страна: казахският език, който се използва от 64,4% от населението, е обявен за държавен и предимно говорим език, докато руският език е приет за официален в деловите среди.

Посолство на КАЗАХСТАН - отрасли:


Администрация, Общини, Посолства,