Интеко ООД  itemprop=

Интеко ООД

Получаване на цветни, редки и благородни метали от суровини, отпадни промишлени разтвори и твърди промишлени отпадъци.
Перник, ул. Волгоград, бл.2, вх.Б-9

Получаване на цветни, редки и благородни метали от суровини, отпадни промишлени разтвори и твърди промишлени отпадъци.