Гипс АД  itemprop=

Гипс АД

Гипс ЕАД - с. Кошава е единственото предприятие в България за добив и преработка на природен гипс
"Гипс" ЕАД - с. Кошава е единственото предприятие в България за добив и преработка на природен гипс. Дружеството е основано през 1965г. На територията му са обосновани две основни производствени звена: подземен участък за добив на суров /природен/ гипс и цех з а производството на свързващ гипс, гипсови строителни състави и гипсови изделия.

Гипс АД - отрасли:


Енергетика, Технически Камък,