Дунавски драгажен флот АД  itemprop=

Дунавски драгажен флот АД

Добив, транспорт, преработка и пласмент на инертни материали.
Русе, Източна промишлена зона

Добив, транспорт, преработка и пласмент на инертни материали.

Дунавски драгажен флот АД - отрасли:


Енергетика, Инертни Материали,