Национален център за информация и документация - Вижте още

Национален център за информация и документация

Националният център за информация и документация (НАЦИД) със седалище София, бул. д-р Г.М.Димитров № 52А и № 50 е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на образованието, младежта и науката по чл. 60 от Закона за администрацията.
София, бул."Д-р Г.М.Димитров", №52А

Национален център за информация и документацияНационалният център за информация и документация (НАЦИД) със седалище София, бул. д-р Г.М.Димитров № 52А и № 50 е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на образованието, младежта и науката по чл. 60 от Закона за администрацията.

НАЦИД осигурява Министерството на образованието, младежта и науката и структурите на изпълнителната власт, Народното събрание, Администрацията на Президента и други организации и частни лица с библиографска и аналитична информация в подкрепа на:

 • хармонизирането на нормативната уредба в областта на образованието, науката и иновациите със законовата рамка на Европейския съюз
 • разработването на концепции, стратегии и програми
 • общественото достояние на постиженията на българската наука
 • повишаването на професионалната компетентност на управленските кадри
Основни дейности
 • разработва и разпространява информационни продукти и услуги
 • разработва и поддържа бази данни в областта на българската наука
 • предлага информационни издания в печатен и електронен вид за: моделите на управление и структурата на образованието и науката; тенденциите в научноизследователската и технологичната политика; структурирането на Европейското образователно и научно пространство; популяризирането на постиженията на българската научна общност; възможностите за кариерно развитие и мобилност на учени и изследователи
 • поддържа база данни "Защитени дисертационни трудове и лица на академични длъжности"
 • поддържа Списък на регулираните професии в Република България
 • събира, съхранява, обработва и предоставя за ползване научно-техническа литература и информация в Централната научно-техническа библиотека (ЦНТБ)
 • събира, съхранява, обработва и предоставя за ползване педагогическа литература и информация в Библиотечно-информационния комплекс по педагогика
 • разпространява софтуерния продукт на ЮНЕСКО CDS/ISIS в България
 • представлява Република България в Международния център за научна и техническа информация
 • поддържа контакти с партньорски организации

Национален център за информация и документация - отрасли:


Администрация, Общини, Администрация с Постановление на МС,