Проинстал ООД  itemprop=

Проинстал ООД

Стелажи от ПРОИНСТАЛ- европейски стандарт в складовото оборудване и складовите стелажни системи, подходящи за всеки вид стоки и товари. В областта на стелажите с рафтове за леки товари, ПРОМАН се представя с рафтовата стелажна система DIMAX.
София, БЦ Глобъл Индъстри, ул. Кап. Д.Списаревски 3

За Нас Проинстал ООД България стартира своята дейност през 2007 г. и се включва активно в процеса на изграждане на стелажи в новите български складове. Основен принцип в работата на екипа на Проинстал ООД България е отношението към клиента. Ние искаме след срещата си с нас Вие да останете разбрани и с усещаноето за добре свършена работа. Нашата цел - да доставим и поддържаме качествени стелажни системи и складово оборудване, които да съответстват на Вашия бизнес. Стелажните системи, доставяни от „Проинстал ООД” отговарят на високите изисквания на нормативите RAL-RG 614 и ISO. Тези нормативи определят основните правила на проектиране, производство, изграждане и проверка на стелажните системи и включват всички изисквания за професионално обучение и квалификация на персонала. Високото качество на изработка и надеждност на конструктивните елементи се гарантират от сътрудничеството ни с водещи европейски производители на стелажни системи. Групата от компании PROINSTAL е най-големият търговски представител на немският производител SLP (Saar Lager- u. Profiltechnik Gmbh.) и италианският производител Armes S.p.A. за региона на Централна и Източна Европа. Стелажи Палетни стелажи Палетни стелажи от Проинстал ООД се произвеждат в завода на немската компания SLP (Saar Lager- u. Profiltechnik Gmbh.) съобразно стриктния контрол за качество. Палетните стелажи на Проинстал ООД са сертифицирани по най-високия немски стандарт за качество на складова техника RAL-RG 614/2 на организацията за складово и производствено оборудване Gutegemeinschaft Lager- und Betriebseinrichtungen. Сертификат по RAL-RG 614 Палетната стелажна система „Universal” покрива общите изисквания на складовата логистика и намира най-широко приложение при складиране без установени норми. Същността на тази система е именно нейната универсалност и приложимост за всякакви складови пространства. Нейните предимства са: Складиране и адаптиране на разнообразни по вид, обем и тегло стоки и палети; Директен достъп до всяка стока и палет по всяко време; Лесен контрол върху стоките и възможност за тяхното преместване и групиране според нуждите на клиента; Възможност за инсталиране на различни допълнителни елементи и принадлежности, като предпазители, ПДЧ-плоскости, плътни или перфорирани метални рафтове и скари и т.н. Стелажи с рафтове Стелажи за леки и среднотежки товари За леки и среднотежки товари Проинстал ООД предлага на своите клиенти рафтовата стелажна система DIMAX, производство на компанията Armes S.p.A. от Италия. Тази стелажна система е пригодена за ръчно обслужване и съхранение на материали с общо тегло от 40 до 300 кг. на един рафт, в зависимост от неговите размери и използваните допълнителни опорни греди. Системата намира приложение в най-разнообразни сфери на икономиката и стопанството: складове от областите на машиностроенето, строителството, фармацевтичната, леката и хранително-вкусовата промишленост и др.; архиви и архивохранилища; магазини; хладилни камери; производствени центрове и помещения; открити площи; за стелажни платформи и др. Рафтовата стелажна система DIMAX разполага с редица допълнителни елементи и принадлежности. Тя може да се приспособи за складиране на нестандартни материали, като автомобилни гуми, дрехи, дългомерни тръби и профили и др. На рафтовете свободно могат да се разполагат различни по размер и тип кутии, в които да се съхраняват маломерни елементи и насипни материали. Стелажи за среднотежки и тежки товари За среднотежки и тежки товари Проинстал ООД предлага рафтовата стелажна система Universal на немската компания SLP (Saar-Lager- u. Profiltechnik GmbH). Тази стелажна система е пригодена за ръчно обслужване и складиране на материали с общо тегло от 250 до 500 кг. на кв. м. Клиентите могат да избират между два варианта на рафтове - метални поцинковани (плътни) или рафтове от ПДЧ с различни дебелини на плота. И в двата случая има възможност за екстремно увеличаване на товароносимостта чрез поставяне на допълнителни опорни греди. Стелажни платформи Стелажните платформи са особен тип конструкция, позволяващи използването на складовото пространство във височина. В зависимост от материалите, които се складират, те могат да бъдат оборудвани с рафтове или просто да представляват още един, два или повече етажа в складовото пространство. Стеалжната платформа базирана на рафтовата система DIMAX съчетава в себе си удобството от работата на нивото на очите и огромната площ за стифиране на материалите. Чрез системата от нива, стълби и обслужващи коридори лесно могат да се поддържат на склад и обработват разнообразни по вид и количество материали. Стелажните платформи тип „Mezzanine” се характеризират със своите нестандартни параметри. Те се изработват по задание в производствената база на Проинстал ООД в Хрудим, Чехия, а параметрите им зависят от стоките, изискванията за товароносимост и наличното пространство в склада на клиента. Конзолни стелажи Тези стелажни системи са предназначени за складиране на дългомерни материали и такива с нестандартен обем, тегло и форма. Характерното за тях е, че нямат стандартни размери, а се изработват по задание и според нуждите на клиента в производствената база на Проман в Хрудим, Чехия. Напълно съобразени с размерите и естеството на складираните материали са височината на централната носеща колона, дължината и дебелината на носещите конзоли, тяхната гъстота на разположение, броя на отделните конзолни модули и т.н. За ефективно складиране и максимално уплътняване на пространството, конзолните модули могат да бъдат едностранни или двустранни. Възможно е и поцинковане на отделните елементи с цел складиране на открито в условията на агресивна външна среда. На нашите конзолни стелажи вие можете да складирате своите тръби, профили, плоскости и др. без ограничения в размерите, теглото и особеностите на материалите. Стелажи за архив Непрекъснато растящите нужди за архивиране и съхраняване на книжна документация намират отлично решение с помощта на рафтовата стелажна система DIMAX, предлагана от Проинстал ООД. Богатото разнообразие от размери на полиците осигуряват възможност за архивиране на документи, книги, папки и др. хартиени носители с разнообразни размери. Поставянето на стелажа върху мобилна база дава допълнителна усвояемост на пространството, практичност и сигурност при обработката на съхраняваната документация. Подвижни стелажи Практично решение за максимално оползотворяване на складовото пространство и същевременно гъвкавост и свобода при облсужването на складираните материали предоставят стелажите на мобилна база. При този вид система основната част на стелажа се монтира върху подвижна основа с ръчно или електрическо задвижване, а обслужването на отделните стелажни блокове става след преместването им чрез мобилната база и отварянето на необходимото работно пространство до тях. Върху подвижните бази могат да се монтират палетни стелажи или стелажи с рафтове. По този начин имаме максимално уплътняване на склада, постигнато чрез наличие само на един-единствен работен коридор с достъп до него по всяко време. Със своето максимално оползотворяване на пространството стелажите на мобилна основа са изключително приложими за хладилни складове и архиви. Гравитационни стелажи Друга система, спестяваща складово пространство е ролковата „Floway” система, работеща на принципа на гравитацията. Тя съблюдава логистичния механизъм FIFO (първо влязло-първо излязло), като първият поставен товар от единия край на стелажа е съответно и първият, взет от другата страна. Движението от страната на товарене към страната на разтоварване става благодарение на собственото тегло на товарите по наклонените ролкови стелажи, с наклон от 3-5%. Системата е снабдена със спирачки на ролките, които отговарят за регулиране скоростта на товарите. Тази стелажна система е приложима за складове с бързо движение на стоките и активна товаро-разтоварна дейност, като е налице и сравнително голямо уплътняване на складовото пространство. Предимствата на „Floway” системата са: Възможност за складиране на различни товари на всяко работно ниво; Пълен контрол при обрботката на товарите; -Бързина и пестене на време при обслужване; Отлична приложимост в производствени центрове; Гъвкавост при избора на повдигач Автоматизирани складови системи Автоматизираните складови системи са иновативно съчетание между стандартните стелажни системи и предимствата на автоматиката. При този тип комплексни системи са налице редица положителни ефекти: Увеличава се пространството за складиране – автоматичният манипулатор, обслужващ стоката, се движи в тесен коридор, защото отпада необходимостта от маневриране при вземане/поставяне на товара върху стелажа. Пространство се печели и във височина, тъй като автоматизираните системи позволяват обслужване на стелажи, високи над 30 метра; Увеличава се скоростта на обработка на стоките – правилно проектираното разположение и движение на товарите в съчетание с подходящ софтуер увеличават няколко пъти скоростта на обработка на всякакъв вид стоки и товари; Стриктен контрол на движението на стоките и товарите – постига се чрез система от баркодове и контролиращ софтуер с информация за точното местоположение на всяка складова единица. На практика се елиминарт възможностите за грешна обработка, каквито съществуват при наличието на човешки фактор. Възможност за контрол на наличностите; Автоматизираните системи са приложими както за палетизирани, така и за непалетизирани складови единици. Гъвкавостта на програмиране, която предлагат, на практика ги прави приложими в много и различни сектори на промишлеността, производството, транспорта, логистиката и т.н. Стелажни аксесоари Стелажните аксесоари правят употребата на стелажните системи лесна, практична и преди всичко безопасна. Някои от тях са абсолютно задължителни в зависимост от типа складиране и стелажната система, докато други се използват по желание. Богата гама стелажни аксесоари се запълва от: Рамкови (странични), челни и колонни предпазители – предпазителите имат ключова роля при предпазването на елементите на стелажните системи от удари с товароподемната техника в склада; Укрепвания – играят ключова роля за укрепването на стелажа против люлеене и падане, както и при осигуряване срещу земетръсни влияния. В някои случаи укрепванията се слагат по желание на клиента за по-голяма сигурност, но в други са абсолютно задължителни; Мрежи – предпазват насипните и палетизирани стоки и товари от изпадане извън стелажа в процеса на тяхната обработка; ПДЧ-плоскости – поставени върху носещите греди на палетните стелажи, те изпълняват функцията на рафтове за удобно стифиране на насипни материали и кашони. Палетоносещата функция на стелажа не се нарушава; Разделители – незаменими при наличието на голяма номенклатура от стоки и необходимостта от тяхното стриктно сортиране; Складово оборудване Складовото оборудване е от изключителна важност за вземането на максимума от всеки склад. С богатото разнообразие от артикули Проинстал ООД осигурява на своите клиенти оптималния избор в зависимост от нуждите и спецификите на склада. При нас можете да намерите различни по размери пластмасови кути, чекмеджета, шкафове, стенни и върящи щендери, шкафчета за дрехи, работни маси, метални контейнери с чекмеджета, контейнери за смет, пластмасови палети, касетки, щайги, сигнално-охранителни принадлежности, кутии за инструменти и др.

Проинстал ООД - отрасли:


Метални Изделия,

Офиси на Проинстал ООД

Проинстал ООД

Проман ООД - офис Варна

Стелажи от ПРОМАН - европейски стандарт в складовото оборудване и складовите стелажни системи, подходящи за всеки вид стоки и товари. В областта на стелажите с рафтове за леки товари, ПРОМАН се представя с рафтовата стелажна система DIMAX.
Варана, ул. Тролейна 10 А

0878 722 530